REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2919
Tytuł: Rola wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju w badaniu zielonej gospodarki
Inne tytuły: Role of Indicators for Sustainable Development in Research into Green Economy
Autorzy: Szyja, Paulina
Słowa kluczowe: zielona gospodarka
zrównoważony i trwały rozwój
wskaźnik
indeks
green economy
sustainable development
indicator
index
Data wydania: 2014
Data dodania: 29-maj-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 61-76
Abstrakt: Pojęcie zielonej gospodarki zyskało na znaczeniu w wyniku realizacji programów antykryzysowych, związanych z tworzeniem nowych ram rozwojowych w poszczególnych państwach. Z uwagi na dokonujący się proces transformacji gospodarki w poszczególnych krajach, konieczne stało się zdefiniowanie elementów tworzących zieloną gospodarkę oraz wskazanie instrumentów nieumożliwiających dokonanie analizy jej efektywności, a także stopnia zaangażowania państw na rzecz jej wdrażania. Opracowanie przybliża kwestię wykorzystania dostępnych narzędzi w postaci wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju.
The concept of a green economy has gained importance with the implementation of anti-crisis programmes related to the creation of new development frameworks for individual countries. Because of the ongoing economic transformation in particular countries, it became necessary to define the constituent elements of a green economy and to identify appropriate instruments to analyse its effectiveness as well as the degree of involvement of particular countries in its implementation. The present paper sheds light on the application of the tools available in the form of sustainable development indicators.
Afiliacja: Dr Paulina Szyja – Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
E-mail: Paulina Szyja: paulinaszyja@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2919
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Paulina SZYJA.pdf254,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.