REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2919
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSzyja, Paulina-
dc.date.accessioned2015-05-29T06:43:15Z-
dc.date.available2015-05-29T06:43:15Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 61-76pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2919-
dc.description.abstractPojęcie zielonej gospodarki zyskało na znaczeniu w wyniku realizacji programów antykryzysowych, związanych z tworzeniem nowych ram rozwojowych w poszczególnych państwach. Z uwagi na dokonujący się proces transformacji gospodarki w poszczególnych krajach, konieczne stało się zdefiniowanie elementów tworzących zieloną gospodarkę oraz wskazanie instrumentów nieumożliwiających dokonanie analizy jej efektywności, a także stopnia zaangażowania państw na rzecz jej wdrażania. Opracowanie przybliża kwestię wykorzystania dostępnych narzędzi w postaci wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju.pl
dc.description.abstractThe concept of a green economy has gained importance with the implementation of anti-crisis programmes related to the creation of new development frameworks for individual countries. Because of the ongoing economic transformation in particular countries, it became necessary to define the constituent elements of a green economy and to identify appropriate instruments to analyse its effectiveness as well as the degree of involvement of particular countries in its implementation. The present paper sheds light on the application of the tools available in the form of sustainable development indicators.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectzielona gospodarkapl
dc.subjectzrównoważony i trwały rozwójpl
dc.subjectwskaźnikpl
dc.subjectindekspl
dc.subjectgreen economypl
dc.subjectsustainable developmentpl
dc.subjectindicatorpl
dc.subjectindexpl
dc.titleRola wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju w badaniu zielonej gospodarkipl
dc.title.alternativeRole of Indicators for Sustainable Development in Research into Green Economypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2014.04.70.05-
dc.description.EmailPaulina Szyja: paulinaszyja@wp.plpl
dc.description.AffiliationDr Paulina Szyja – Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Paulina SZYJA.pdf254,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.