REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Pogranicze. Studia Społeczne, 2014, tom XXIII : [15]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Tytuł tomu: Procesy transgraniczne

pod redakcją:
Katrzyny Niziołek,
Andrzeja Sadowskiego


Spis treści/Content

 1. Łukasz Kaczmarek
  Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy. Rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnym
 2. Katarzyna Niziołek
  Sztuka jako narzędzie społecznej inkluzji. Perspektywa socjologiczna
 3. Katarzyna Wójcikowska
  Walka o miejsca pamięci w przestrzeni dwunarodowej gminy Sejny
 4. Paweł Ładykowski
  Litwo ojczyzno moja… dyskurs kresowy, tożsamość narodowa i głosy podporządkowanych
 5. Karol Łopatecki, Radosław Poniat, Ewa Zalewska
  Pomnik w Uroczysku Jaroszówka – świadek akcji komasacji gruntów w II Rzeczpospolitej
 6. J. Paweł Gieorgica, Sławomir Bartnicki
  Czy ktoś nie został (spost)kolonizowany? Czyli o pożytku z szerokich pojęć
 7. Anna Idzior
  Obrazy Białorusi i Białorusinów w świetle procesów globalizacyjnych
 8. Karolina Wojciechowska
  Adaptacja tradycji kultur muzułmańskich w krajach Unii Europejskiej
 9. Karolina Radłowska
  Między grupą etnograficzną a narodem. Status Tatarów polskich w świetle dotychczasowych badań
 10. Sławomir Bartnicki
  Konsultacje społeczne jako aspekt demokracji semibezpośredniej we władztwie gminnym województwa podlaskiego
 11. Lucja Ryńska
  Rolnik w społecznej świadomości mieszkańców na przykładzie wybranych wsi województwa podlaskiego
 12. Michał Dąbrowski
  Zmiana normy prawnej a proces instytucjonalizacji przekraczania granicy państwowej
 13. Marcin Piotr Puczyński
  Niepełnosprawny – taki sam czy inny? Fotografia jako forma samoopisu osób niepełnosprawnych intelektualnie
 14. Elżbieta Krysztofik-Gogol
  Znaczenie religijności w życiu prywatnym nauczycieli
 15. J. Paweł Gieorgica
  Stany Zjednoczone Ameryki jako kierunek emigracji Polaków. Współczesne uwarunkowania

© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2014

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Stany Zjednoczone Ameryki jako kierunek emigracji Polaków. Współczesne uwarunkowaniaGieorgica, J. Paweł--
2014Znaczenie religijności w życiu prywatnym nauczycieliKrysztofik-Gogol, Elżbieta--
2014Idea społeczeństwa narodowego Floriana Znanieckiego w warunkach demokratycznych na przykładzie III Rzeczypospolitej PolskiejPuczyński, Marcin Piotr--
2014Zmiana normy prawnej a proces instytucjonalizacji przekraczania granicy państwowejDąbrowski, Michał--
2014Rolnik w społecznej świadomości mieszkańców na przykładzie wybranych wsi województwa podlaskiegoRyńska, Lucja--
2014Konsultacje społeczne jako aspekt demokracji semibezpośredniej we władztwie gminnym województwa podlaskiegoBartnicki, Sławomir--
2014Między grupą etnograficzną a narodem. Status Tatarów polskich w świetle dotychczasowych badańRadłowska, Karolina--
2014Adaptacja tradycji kultur muzułmańskich w krajach Unii EuropejskiejWojciechowska, Karolina--
2014Obrazy Białorusi i Białorusinów w świetle procesów globalizacyjnychIdzior, Anna--
2014Karta Polaka a tożsamość narodowa. Przykład Polaków w BiałorusiGieorgica, J. Paweł; Bartnicki, Sławomir--
2014Pomnik w Uroczysku Jaroszówka – świadek akcji komasacji gruntów w II RzeczpospolitejŁopatecki, Karol; Poniat, Radosław; Zalewska, Ewa--
2014Litwo ojczyzno moja… dyskurs kresowy, tożsamość narodowa i głosy podporządkowanychŁadykowski, Paweł--
2014Walka o miejsca pamięci w przestrzeni dwunarodowej gminy SejnyWójcikowska, Katarzyna--
2014Sztuka jako narzędzie społecznej inkluzji. Perspektywa socjologicznaNiziołek, Katarzyna--
2014Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy. Rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnymKaczmarek, Łukasz--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15