REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2590
Tytuł: Idea społeczeństwa narodowego Floriana Znanieckiego w warunkach demokratycznych na przykładzie III Rzeczypospolitej Polskiej
Inne tytuły: The Ideas of Nation-Society of Florian Znaniecki under Democratic Conditions on the Example of the Third Republic of Poland
Autorzy: Puczyński, Marcin Piotr
Słowa kluczowe: people
society
the ideas of national society
national culture
cultural group
national identity
Data wydania: 2014
Data dodania: 17-lut-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XXIII, 2014, s. 223-247
Abstrakt: Florian Znaniecki – a representative of humanistic sociology – claims in his works that a nation is a product of civilization, a cultural group, organized on the principle of leadership. As a spiritual community it can exist independently of the territory and state organization, it is historically variable, its existence is determined by culture that encompasses the entire work of a nation, all material- technical, intellectual, artistic and aesthetic products as well as a language and other symbols as means of communication, all patterns of behaviour and actions, values and ideals (freedom, justice, honor) and standards arising from them. National culture, customs, religious worship, beliefs and ideals of national historical tradition are shared values and national groups are potentially available to all members of the group. “The principle of separateness” of a nation as a cultural group is shared culture. In democratic conditions of the Third Republic of Poland circumstances for the functioning and development of various types of societies based on the criteria of identity were created. In accordance with F. Znaniecki’s intention, national and ethnic groups can develop national culture or pursue shared cultural ideals. The article is an attempt to answer the question: "To what extent are the ideas of F. Znaniecki’s national society implemented in the Third Republic of Poland?" Referring to the literature, the author presents the ideas of F. Znaniecki’s national society, selected institutions and national organizations operating in the Third Republic of Poland.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: mpuczynski87@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/2590
DOI: 10.15290/pss.2014.23.13
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2014, tom XXIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Puczynski_M_XXIII_13.pdf163,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.