REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wyszukaj


Aktualne filtry:


Rozpocznij nowe wyszukiwanie
Dodaj filtr:

Uzyj filtrów aby zagęścić wyszukiwanie.


Rezultaty 1-10 z 228 (Czas wyszukiwania: 0.006 sekund).
Odsłon pozycji:
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2010Renty strukturalne na gruncie prawa niemieckiegoMilanowska, Dorota--
2010"Lietuvos istorijos šaltiniai", t. VII, "Breslaujos dekanato vizitacija 1782‑1783 m. atlikta vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu", oprac. Romualdas Firkovičius, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Vilnius 2008, ss. 452+XI ("Źródła do dziejów Litwy", t. VII, "Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 r. przeprowadzona na polecenie biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego", oprac. Romualdas Firkovičius, Litewska Katolicka Akademia Nauk, Wilno 2008, 452+XI s.).Kasabuła, Tadeusz--
2010Artur Markowski, Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008Godlewski, Jan--
2010Katarzyna Sokołowska, "Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej", Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2008, 292 s.Puchalska-Dąbrowska, Bernadetta M.--
2010Sprawozdanie z konferencji „Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz”Dzięgielewska, Anna--
2010About surrogacy agreements against background of American experiencesBagan-Kurluta, Katarzyna--
2010Prawo holistyczneSzyszkowska, Maria--
2010Teoria prawa radzieckiego w poglądach wybranych prawników II RzeczypospolitejMohyluk, Mariusz--
2010Normalizacja, której nie było... Katechizacja na Białostocczyźnie w latach 1956-1961Szot, Adam--
2010Andrzej Zwoliński,"Grzechy cudze", wyd. WAM, Kraków 2009, 408 s.Zabielski, Józef--