REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2235
Tytuł: Wiek uczestników postępowania administracyjnego a skuteczność podejmowanych przez nich czynności prawnych
Inne tytuły: The age of administrative procedure’s parties versus validity of their legal activities
Autorzy: Suwaj, Robert
Data wydania: 2010
Data dodania: 15-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 7, 2010, s. 196-208
Abstrakt: The scope of article presented are reflexions on legal limitations concerning the age of natural persons undertaking actions within administrative procedure. There are four general, basic categories of such participants indicated in the article: party, party’s legal representative, witness and expert. The conclusion goes towards statement, that the criterion of the procedure’s participants’ age has different importance according to validity of their procedural activities. In the case of a party as well as party’s representative, their activities’ validity depend on the level of their ability to undertake legal activities which is connected to the age (age of 18 to obtain full ability to undertake legal activities and age of 13 for limited ability). The situation of witnesses and experts differs. In general their age does not influence the case. But it seems to be obvious that the young age implicates the way of perception and communication, as well as range of specific knowledge.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
E-mail: r.suwaj@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2235
DOI: 10.15290/bsp.2010.07.13
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_7_2010_Suwaj.pdf303,72 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.