REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1776
Tytuł: Renty strukturalne na gruncie prawa niemieckiego
Inne tytuły: Early retirement scheme in German law
Autorzy: Milanowska, Dorota
Słowa kluczowe: early retirement
German law
farmer
land transfer
Data wydania: 2010
Data dodania: 24-paź-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 8, 2010, s. 115-136
Abstrakt: Early retirement scheme (Landabgaberente) has a long tradition in German law and was in operation in Germany until 2006. Its original construction is worth deeper analysis, which could be significant for the doctrine of law. The German law provides for a range of obligatory conditions, which must be fulfilled in order for a farmer to be granted an early retirement. The most interesting provisions which characterise the instrument in German law are the short period of time foreseen for application of the instrument, the variety of legal forms of land transfer, the special regulation for disabled farmers, the obligatory transfer for the purpose of improvement of agricultural structures as well as accessibility of the land for promising and well–operating agricultural holdings. Farmers fulfilling the necessary conditions have a claim for the scheme, and thus granting of financial assistance can not be limited by the State financial means currently at the disposal. The effectiveness of the early retirement scheme in Germany was reinforced by supplementary instruments such as the production–giving–up–pension (Produktionsaufgaberente) and the compensation aid (Ausgleichgeld).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1776
DOI: 10.15290/sia.2010.08.08
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2010, tom VIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StudIurAgra_8_2010_Milanowska.pdf216,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.