REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1782
Tytuł: Między intelektualistą konkretnym a parezją. Pytanie o nauczyciela w perspektywie teoretycznej Michela Foucaulta
Inne tytuły: Between specific intellectual and parrhesia. The question of the teacher in the theoretical perspective of Michel Foucault
Autorzy: Chutorański, Maksymilian
Słowa kluczowe: intelektualista konkretny
specific intellectual
parrhesia
etyka
ethics
teacher
Data wydania: 2014
Data dodania: 27-paź-2014
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2014, nr 1, s. 11-20
Abstrakt: Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją wystąpienia wygłoszonego podczas XXV letniej Szkoły Młodych Pedagogów (Kazimierz Wielki, 12-17.09.2011). Głównym celem artykułu jest próba wykorzystania kategorii Michela Foucaulta do myślenia o nauczycielu. Szczególnie dwie z nich są istotne dla prezentowanych rozważań: parrhesia i intelektualista konkretny. W artykule uzasadniam, że te kategorie pozwalają przemyśleć etyczne zobowiązania wpisane w rolę zawodową nauczycieli i ich odpowiedzialność za sferę publiczną.
The text is an expanded version of the paper delivered at the 25th Summer School for Young Pedagogues (Kazimierz Wielki, 12-17.09.2011). The main purpose of this article is an attempt to use the categories of Michel Foucault to think about a teacher. Especially two of them are relevant to the presented considerations: parrhesia and specific intellectual. The article suggests that these categories allow you to rethink ethical obligations included in the professional role of teachers and their responsibility for the public sphere.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński
URI: http://hdl.handle.net/11320/1782
DOI: 10.15290/parezja.2014.01.02
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2014, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
2_M_Chutoranski_Miedzy_intelektualista_konkretny_a_parezja.pdf672,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons