REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Rocznik Teologii Katolickiej, 2010, tom IX : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

I. Artykuły

 1. Bp Wacław Tomasz Depo
  Bądźmy świadkami miłości – aspekt dogmatyczny
 2. Abp Edward Ozorowski
  Teologia ojcostwa
 3. Ks. Adam Skreczko
  Ojcostwo jako zadanie
 4. Ks. Bogdan Biela
  Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz
 5. Ks. Józef Zabielski
  Aretologiczne „umocowanie” życia społeczno-moralnego
 6. O. Łukasz Buzun
  Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara
 7. Ks. Andrzej Proniewski
  Doświadczenie wiary w życiu młodego człowieka w nauczaniu Benedykta XVI
 8. Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska
  Obraz kapłana-męczennika doby potrydenckiej w Żywotach świętych Piotra Skargi
 9. Ks. Piotr Arbaszewski
  Rodzinne wychowanie do życia wiarą w przygotowaniu potomstwa do sakramentu małżeństwa
 10. Ks. Jerzy Kułaczkowski
  Wierność jako istotna cecha przymierza małżeńskiego a duszpasterstwo rodzin
 11. Ks. Paweł Murziński
  Kościół w Polsce wobec sekt i nowych ruchów religijnych
 12. Ks. Józef Stala
  Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w Polsce
 13. Zofia Pałubska
  Kult Opatrzności Bożej w Kościele katolickim w Polsce
 14. Ks. Adam Szot
  Normalizacja, której nie było... Katechizacja na Białostocczyźnie w latach 1956-1961

 15. II. Recenzje i sprawozdania

 16. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009
 17. Anna Dzięgielewska
  Sprawozdanie z konferencji „Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz”.
 18. Elżbieta Osewska
  Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauczanie religii i katecheza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Anglii i Słowenii” („Religious Education and Catechesis in Europe with the Special Focus on Poland, England and Slovenia”) Słowenia, Ljubljana, 25 III 2010 r.
 19. Ks. Józef Zabielski
  Rec.: Andrzej Zwoliński, Grzechy cudze, wyd. WAM, Kraków 2009, 408 s.
 20. Ks. Józef Stala
  Rec.: Krzysztof Gryz (red.), Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, Kraków 2004, 528 s.
 21. Ks. Józef Stala
  Rec.: Andrzej Offmański (red.), Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów, wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, 262 s.
 22. Jakub Wójcik
  Rec.: Mikołaj Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie, Warszawa 2009, 484 s.
 23. Zofia Pałubska
  Rec.: Ryszard Dziura, Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 318 s.
 24. Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska
  Rec.: Katarzyna Sokołowska, Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2008, 292 s.
 25. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Rec.: Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VII, Breslaujos dekanato vizitacija 1782‑1783 m. atlikta vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu, oprac. Romualdas Firkovičius, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Vilnius 2008, ss. 452+XI (Źródła do dziejów Litwy, t. VII, Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 r. przeprowadzona na polecenie biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego, oprac. Romualdas Firkovičius, Litewska Katolicka Akademia Nauk, Wilno 2008, 452+XI s.)
 26. Ks. Adam Skreczko
  Rec.: Józef Zabielski, Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, 268 s.
 27. Łukasz Kalisz
  Rec.: Edward Walewander, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939, TN KUL, Lublin 2007, 416 s.

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2010Edward Walewander, "Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939", TN KUL, Lublin 2007, 416 s.Kalisz, Łukasz--
2010Józef Zabielski, "Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, 268 s.Skreczko, Adam--
2010"Lietuvos istorijos šaltiniai", t. VII, "Breslaujos dekanato vizitacija 1782‑1783 m. atlikta vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu", oprac. Romualdas Firkovičius, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Vilnius 2008, ss. 452+XI ("Źródła do dziejów Litwy", t. VII, "Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 r. przeprowadzona na polecenie biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego", oprac. Romualdas Firkovičius, Litewska Katolicka Akademia Nauk, Wilno 2008, 452+XI s.).Kasabuła, Tadeusz--
2010Katarzyna Sokołowska, "Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej", Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2008, 292 s.Puchalska-Dąbrowska, Bernadetta M.--
2010Ryszard Dziura, "Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła", Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 318 s.Pałubska, Zofia--
2010Mikołaj Krasnodębski, "Człowiek i paideia.Realistyczne podstawy filozofii wychowania", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie, Warszawa 2009, 484 s.Wójcik, Jakub--
2010Andrzej Offmański (red.), "Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów", wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, 262 s.Stala, Józef--
2010Krzysztof Gryz (red.), "Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II", Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, Kraków 2004, 528 s.Stala, Józef--
2010Andrzej Zwoliński,"Grzechy cudze", wyd. WAM, Kraków 2009, 408 s.Zabielski, Józef--
2010Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauczanie religii i katecheza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Anglii i Słowenii” („Religious Education and Catechesis in Europe with the Special Focus on Poland, England and Slovenia”) Słowenia, Ljubljana, 25 III 2010 r.Osewska, Elżbieta--
2010Sprawozdanie z konferencji „Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz”Dzięgielewska, Anna--
2010Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009Kasabuła, Tadeusz--
2010Normalizacja, której nie było... Katechizacja na Białostocczyźnie w latach 1956-1961Szot, Adam--
2010Kult Opatrzności Bożej w Kościele katolickim w PolscePałubska, Zofia--
2010Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w PolsceStala, Józef--
2010Kościół w Polsce wobec sekt i nowych ruchów religijnychMurziński, Paweł--
2010Wierność jako istotna cecha przymierza małżeńskiego a duszpasterstwo rodzinKułaczkowski, Jerzy--
2010Rodzinne wychowanie do życia wiarą w przygotowaniu potomstwa do sakramentu małżeństwaArbaszewski, Piotr--
2010Obraz kapłana-męczennika doby potrydenckiej w "Żywotach świętych" Piotra SkargiPuchalska-Dąbrowska, Bernadetta M.--
2010Doświadczenie wiary w życiu młodego człowieka w nauczaniu Benedykta XVIProniewski, Andrzej--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26