REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Rocznik Teologii Katolickiej, 2008, tom VII : [30]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

 1. Abp Edward Ozorowski
  Słowo wstępne

 2. I. Artykuły

 3. Ks. Stanisław Urbański
  Duchowość miłosierdzia według bł. Michała Sopoćki
 4. Ks. Józef Zabielski
  Roztropność i męstwo Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia
 5. Ks. Andrzej Proniewski
  Eucharystia jako ofiara miłości i miłosierdzia według Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
 6. Abp Edward Ozorowski
  Teologia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego
 7. Bp Andrzej Franciszek Dziuba
  Dynamika miłosierdzia w orędziu nagrody i kary
 8. Ks. Jerzy Kułaczkowski
  Skutki miłosierdzia okazywanego ojcu wobec syna w ujęciu Syr 3, 14-15
 9. Ks. Adam Skreczko
  Kapłan jako szafarz Miłosierdzia Bożego według bł. ks. Michała Sopoćki
 10. Abp Stanisław Gądecki
  Teologia uczniostwa
 11. Ks. Paweł Murziński
  Koncepcja czasu u Koheleta
 12. Ks. Tadeusz Syczewski
  Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego
 13. Ks. Wiesław Przygoda
  Diakonia jako wyzwanie dla uczniów Chrystusa dzisiaj
 14. Ks. Jacek Hardyś
  Ofiarniczy charakter życia duchowego Świętej Teresy z Los Andes oraz Błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto
 15. Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska
  Święta Elżbieta Węgierska – wzorzec stanowy dla kobiet w hagiografii polskiej XVI-XVIII wieku
 16. Zofia Pałubska
  Modlitwa prośby w kazaniach i mowach religijnych Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza
 17. Ks. Jarosław Grzegorczyk
  Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane aspekty
 18. Ks. Bogdan Biela
  Katecheza w świetle zasady formalnej teologii pastoralnej
 19. Ks. Dariusz Lipiec
  Pastoralna posługa dziekana
 20. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Początki organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Cesarstwie Rosyjskim (w 225. rocznicę powstania archidiecezji i metropolii mohylowskiej)
 21. Johannes Hofmann
  Znaczenie rzymskich wspólnot chrześcijańskich i ich biskupa dla całego Kościoła w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa

 22. II. Materiały, sprawozdania i recenzje

 23. Ks. Michał Sopoćko
  Życie religijne w Metropolii Wileńskiej 1939-1945 (Przygotował do druku ks. Tadeusz Krahel)
 24. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008
 25. Ks. Mieczysław Olszewski
  Sprawozdanie z sympozjum PosT Netzwerk 18-21 IX 2008 Celje (Słowenia)
 26. Ks. Adam Szot
  Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego zorganizowanego w Łomży dnia 23 października 2008 r. „190 Rocznica powstania diecezji sejneńskiej”
 27. Bp Andrzej F. Dziuba
  Rec.: Kazimierz Panuś, Historia kaznodziejstwa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, s. 503
 28. Bp Andrzej F. Dziuba
  Rec.: Urszula Michalak, Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy życia osobowego, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006, s. 256
 29. Ks. Franciszek Wieczyński
  Rec.: Jerzy Lewandowski, W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI „Spe salvi”, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 209
 30. Ks. Adam Skreczko
  Rec.: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 945
 31. Ks. Józef Stala
  Rec.: A. Skreczko, B. Grużewski, Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny, Warszawa – Białystok – Wilno 2008, s. 104
 32. Ks. Jerzy Swędrowski
  Rec.: Gorzkie żale przybywajcie..., red. Stanisław Urbański, Janusz Śmigiera, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 291

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 30
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2008Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 945Skreczko, Adam--
2008Jerzy Lewandowski, W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI „Spe salvi”, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 209Wieczyński, Franciszek--
2008Urszula Michalak, Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy życia osobowego, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006, s. 256Dziuba, Andrzej Franciszek--
2008Kazimierz Panuś, Historia kaznodziejstwa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, s. 503Dziuba, Andrzej Franciszek--
2008Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego zorganizowanego w Łomży dnia 23 października 2008 r. „190 Rocznica powstania diecezji sejneńskiej”Szot, Adam--
2008Sprawozdanie z sympozjum PosT Netzwerk 18-21 IX 2008 Celje (Słowenia)Olszewski, Mieczysław--
2008Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008Kasabuła, Tadeusz--
2008Gorzkie żale przybywajcie..., red. Stanisław Urbański, Janusz Śmigiera, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 291Swędrowski, Jerzy--
2008A. Skreczko, B. Grużewski, Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny, Warszawa – Białystok – Wilno 2008, s. 104Stala, Józef--
2008Życie religijne w Metropolii Wileńskiej 1939-1945 (przygotował do druku ks. Tadeusz Krahel)Sopoćko, Michał--
2008Znaczenie rzymskich wspólnot chrześcijańskich i ich biskupa dla całego Kościoła w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwaHofmann, Johannes--
2008Początki organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Cesarstwie Rosyjskim (w 225. rocznicę powstania archidiecezji i metropolii mohylowskiej)Kasabuła, Tadeusz--
2008Pastoralna posługa dziekanaLipiec, Dariusz--
2008Katecheza w świetle zasady formalnej teologii pastoralnejBiela, Bogdan--
2008Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane aspektyGrzegorczyk, Jarosław--
2008Modlitwa prośby w kazaniach i mowach religijnych Arcybiskupa Józefa Teofila TeodorowiczaPałubska, Zofia--
2008Święta Elżbieta Węgierska – wzorzec stanowy dla kobiet w hagiografii polskiej XVI-XVIII wiekuPuchalska-Dąbrowska, Bernadetta M.--
2008Ofiarniczy charakter życia duchowego Świętej Teresy z Los Andes oraz Błogosławionych Hiacynty i Franciszka MartoHardyś, Jacek--
2008Diakonia jako wyzwanie dla uczniów Chrystusa dzisiajPrzygoda, Wiesław--
2008Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiegoSyczewski, Tadeusz--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 30