REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Rocznik Teologii Katolickiej, 2003, tom II : [15]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

  I. ARTYKUŁY

 1. Bp Edward Ozorowski
  Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety
 2. Ks. Józef Zabielski
  Sytuacja rodziny w Polsce dziś
 3. Ks. Adam Skreczko
  Troska Kościoła katolickiego w Polsce o rodzinę po drugiej wojnie światowej
 4. Ks. Piotr Morciniec
  Etyczne granice transplantacji
 5. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Początki Kościoła katolickiego łacińskiego na Białorusi

 6. II. MATERIAŁY

 7. Oprac. ks. Andrzej Kakareko
  List pasterski biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła z dnia 25 lutego 1582 r.
 8. Oprac. ks. Tadeusz Krahel
  „Kronika" kościoła farnego w Grodnie

 9. III. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

 10. Ks. Tadeusz Krahel
  Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Vyskupas Antanas Baranauskas: asmenybe ir aplinka" („Biskup Antoni Baranowski: osobowość i środowisko") Wilno, 21-22 listopada 2002 roku
 11. Ks. Andrzej Proniewski
  Sympozjum: „Uniwersytet i Kościół w Europie" Rzym, 18-20 lipca 2003 roku
 12. Ks. Adam Skreczko
  IV Światowe Spotkanie Rodzin: „Rodzina chrześcijańska - dobra nowina na trzecie tysiąclecie" Manila (Filipiny), 22-26 stycznia 2003 roku
 13. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku (1 I 2002 - 30 IX 2003)
 14. Ks. Józef Zabielski
  Rec.: E. Ozorowski, Dialogi o Bożym Miłosierdziu, Białystok 2003
 15. Ks. Józef Zabielski
  Rec.: A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002, ss. 610.
 16. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Rec.: Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VI, Vyskupo Ignoto Jokûbo Masalskio kauno dekanato vizitacija 1782 m., oprac. Vytautas Jogėla, Katalikų Akademija, Vilnius 2001, ss. 943+XVI.
 17. Ks. Adam Skreczko
  Rec.: Gerald O'Collins, Edward Farrugia, Leksykon pojęć kościelnych i teologicznych, przełożyli ks. Jan Ożóg SJ, Barbara Żak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2003Gerald O'Collins, Edward Farrugia, Leksykon pojęć kościelnych i teologicznych, przełożyli ks. Jan Ożóg SJ, Barbara Żak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002Skreczko, Adam--
2003Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VI, Vyskupo Ignoto Jokûbo Masalskio kauno dekanato vizitacija 1782 m. , oprac. Vytautas Jogėla, Katalikų Akademija, Vilnius 2001, ss. 943+XVI.Kasabuła, Tadeusz--
2003A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002, ss. 610.Zabielski, Józef--
2003E. Ozorowski, Dialogi o Bożym Miłosierdziu, Białystok 2003Zabielski, Józef--
2003Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku (1 I 2002 - 30 IX 2003)Kasabuła, Tadeusz--
2003IV Światowe Spotkanie Rodzin: „Rodzina chrześcijańska - dobra nowina na trzecie tysiąclecie" Manila (Filipiny), 22-26 stycznia 2003 rokuSkreczko, Adam--
2003Sympozjum: „Uniwersytet i Kościół w Europie" Rzym, 18-20 lipca 2003 rokuProniewski, Andrzej--
2003Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Vyskupas Antanas Baranauskas: asmenybe ir aplinka" („Biskup Antoni Baranowski: osobowość i środowisko") Wilno, 21-22 listopada 2002 rokuKrahel, Tadeusz--
2003„Kronika" kościoła farnego w GrodnieKrahel, Tadeusz (oprac.)--
2003List pasterski biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła z dnia 25 lutego 1582 r.Kakareko, Andrzej (oprac.)--
2003Początki Kościoła katolickiego łacińskiego na BiałorusiKasabuła, Tadeusz--
2003Etyczne granice transplantacjiMarciniec, Piotr--
2003Troska Kościoła katolickiego w Polsce o rodzinę po drugiej wojnie światowejSkreczko, Adam--
2003Sytuacja rodziny w Polsce dziśZabielski, Józef--
2003Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobietyOzorowski, Edward--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15