REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

International Scientific Conference "Muslim East in Eastern and Southern Slavic Literature", 17-18 November 2017 : [22]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  MUSLIM EAST IN SLAVIC LITERATURES AND CULTURES

  edited by
  Grzegorz Czerwiński
  Artur Konopacki
  Anetta Buras-Marciniak
  Eugenia Maksimowicz

  Białystok 2019

  ZOBACZ CAŁY TOM

  TABLE OF CONTENTS


  FROM EDITORS


  I. THE BALKANS

 1. Sanjin Kodrić
  “East and West – Heart and Mind”: The Muslim Orient and European Occident in Bosniak Literature at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century
 2. Vedad Spahić
  Cultural and Historical Context of Bosnian Aljamiado Literature
 3. Lejla Kodrić Zaimović
  Rana bosanskohercegovačka periodika i trauma susreta orijentalnog i evropskog (na primjeru slike svijeta „Bosne” i „Sarajevskog cvjetnika”) / Early Bosnian-Herzegovinian Periodicals and Trauma of Encounter of the Oriental and European Worlds: Example of the World Image in “Bosna” and “Sarajevski Cvjetnik”
 4. Dijana Hadžizukić
  Istočnjački vrt u romanima Dževada Karahasana / The Eastern Garden in Dževad Karahasan’s Novels
 5. Marek M. Dziekan
  Życie i dzieło Abdurrahmana Sirriji (1775–1847) / Life and Work of Abdurrahman Sirrija (1775–1847)
 6. Anetta Buras-Marciniak
  Muzułmanie w Słowenii. Pomiędzy tabu a marginalizacją / Muslims in Slovenia. Between Taboos and Marginalization

 7. II. II. POLISH TATARS

 8. Grzegorz Czerwiński
  Mufti Jakub Szynkiewicz’s Travel to Yugoslavia in 1930
 9. Svetlana Gribova
  Деятельность муфтия Якуба Шинкевича в годы Второй мировой войны (1939–1945) / Activity of Mufti Jakub Szynkiewicz (Yakub Shinkevich) during the Second World War (1939–1945) .
 10. Mieste Hotopp-Riecke, Stephan Theilig
  Yazma Miras / Written Heritage: The Image of the Polish-Lithuanian Tatars as a Transferred Stereotype in German Literature


 11. III. MUSLIM WORLD IN THE EAST SLAVONIC LITERATURES AND CULTURES

 12. Anna Giust
  Oriental Inspirations in Russian Opera at the Time of Catherine the Great
 13. Wanda Supa
  Portrety muzułmanów we współczesnej prozie rosyjskiej / Portraits of Muslims in Contemporary Russian Prose
 14. Bartosz Gołąbek
  Z domu Allacha do świata Stalina. Rozważania na marginesie bestsellerowej powieści „Zulejka otwiera oczy” Guzel Jachiny / From the House of Allah to the Stalin’s World. Some Remarks on Bestseller Novel “Zuleikha Opens Her Eyes” by Guzel Yakhina
 15. Mykola Vas’kiv
  Чингіз Айтматов і не тільки: киргизька література в українських окремих виданнях / Kyrgyz Literature in Ukrainian Printed Editions
 16. Olga Bykova
  Образ Ірану в збірці репортажів Олександра Мар’ямова «Іран без чадура» / The Iran’s Image in the Collection of Reports by Olexander Mariamov “Iran without Chador”
 17. Marina Nabok
  Образ національного героя в українському фольклорі та фольклорі мусульманських країн в контексті його сприйняття студентами з Близького Сходу / The Image of the National Hero in the Ukrainian Folklore and the Folklore of the Muslim Countries in the Context of its Perception of the Students from the Middle East
 18. Halina Twaranowicz
  “Запіскі янычара або турэцкая хроніка” Канстанціна Міхайловіча: гісторыя помніка і характарыстыка мусульманскага свету / “Memoirs of the Janissary, or the Turkish Chronicle” of Konstantin Mikhailovich: The History of the Monument and Characteristics of the Muslim World


 19. IV. POLES AND THE MUSLIM EAST

 20. Aleksander Gadomski
  Католический костел в крымском диалоге культур / Catholic Church in the Dialogue of Cultures in Crimea
 21. Katarzyna Wrzesińska
  Od „dzikiej hordy” do „naszych Tatarów”. Z dziejów popularyzacji wiedzy na temat ras ludzkich w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku / From a “Wild Horde” to “Our Tatars”. On the History of Spreading Knowledge on Human Races in the Polish Writings at the Turn of the 20th Century
 22. Joanna Nowak
  Wschodnia rasa, kultura i cywilizacja w relacji z podróży do Turcji Zenona Leonarda Fisza / Eastern Race, Culture and Civilization in Zenon Leonard Fisz’s Account of his Travel to Turkey
 23. Waldemar Jaskulski
  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze w latach 1939–1945 / The Embassy of the Republic of Poland in Ankara in the Years 1939–1945


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2019Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze w latach 1939–1945Jaskulski, Waldemar--
2019Wschodnia rasa, kultura i cywilizacja w relacji z podróży do Turcji Zenona Leonarda FiszaNowak, Joanna--
2019Od „dzikiej hordy” do „naszych Tatarów”. Z dziejów popularyzacji wiedzy na temat ras ludzkich w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wiekuWrzesińska, Katarzyna--
2019Католический костел в крымском диалоге культурGadomski, Aleksander--
2019“Запіскі янычара або турэцкая хроніка” Канстанціна Міхайловіча: гісторыя помніка і характарыстыка мусульманскага светуTwaranowicz, Halina--
2019Образ національного героя в українському фольклорі та фольклорі мусульманських країн в контексті його сприйняття студентами з Близького СходуNabok, Marina--
2019Образ Ірану в збірці репортажів Олександра Мар’ямова «Іран без чадура»Bykova, Olga--
2019Чингіз Айтматов і не тільки: киргизька література в українських окремих виданняхVas’kiv, Mykola--
2019Z domu Allacha do świata Stalina. Rozważania na marginesie bestsellerowej powieści „Zulejka otwiera oczy” Guzel JachinyGołąbek, Bartosz--
2019Portrety muzułmanów we współczesnej prozie rosyjskiejSupa, Wanda--
2019Oriental Inspirations in Russian Opera at the Time of Catherine the GreatGiust, Anna--
2019Yazma Miras / Written Heritage: The Image of the Polish-Lithuanian Tatars as a Transferred Stereotype in German LiteratureHotopp-Riecke, Mieste; Theilig, Stephan--
2019Деятельность муфтия Якуба Шинкевича в годы Второй мировой войны (1939–1945)Gribova, Svetlana--
2019Mufti Jakub Szynkiewicz’s Travel to Yugoslavia in 1930Czerwiński, Grzegorz--
2019Muzułmanie w Słowenii. Pomiędzy tabu a marginalizacjąBuras-Marciniak, Anetta--
2019Życie i dzieło Abdurrahmana Sirriji (1775–1847)Dziekan, Marek M.--
2019Istočnjački vrt u romanima Dževada KarahasanaHadžizukić, Dijana--
2019Rana bosanskohercegovačka periodika i trauma susreta orijentalnog i evropskog (na primjeru slike svijeta „Bosne” i „Sarajevskog cvjetnika”)Kodrić Zaimović, Lejla--
2019Cultural and Historical Context of Bosnian Aljamiado LiteratureSpahić, Vedad--
2019“East and West – Heart and Mind”: The Muslim Orient and the European Occident in Bosniak Literature at the End of the 19th and the Beginning of the 20th CenturyKodrić, Sanjin--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22