REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10232
Tytuł: Ewolucja twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich: relacja z badań
Inne tytuły: Evolution of didactic creative work of academic teachers: qualitative research report
Autorzy: Okraj, Zofia
Słowa kluczowe: ewolucja twórczej pracy dydaktycznej
teoria ESA H.E. Grubera
evolution of creative didactic work
H.E. Grubers’ ESA theory
Data wydania: 2020
Data dodania: 24-lut-2021
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2020, nr 1(13), s. 83-98
Abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad doświadczeniami nauczycieli akademickich w twórczej pracy dydaktycznej w aspekcie dotyczącym jej ewolucji na przestrzeni lat. Badania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu podejścia teoretyczno-metodologicznego The Evolving Systems Approach to Creative Work Howarda E. Grubera. Analiza i interpretacja zebranego materiału badawczego pochodzącego z wywiadów semistrukturyzowanych, analizy treści publikacji oraz analizy zdjęć z zajęć dydaktycznych prowadzonych przez badanych nauczycieli pozwoliła wyróżnić dwie fazy w rozwoju twórczej pracy dydaktycznej: pierwszy – intuicyjny, związany z poszukiwaniem „własnej drogi” w obszarze wybranych podejść/metod/technik kształcenia i drugi, związany z „odnalezieniem przestrzeni dla twórczych rozwiązań dydaktycznych” oraz typowymi dla tego etapu: przejściami między rolami”, a także progresem i transferem wiedzy i umiejętności dotyczących proponowanych rozwiązań.
The aim of the article is to present results of research into academic teachers’ experiences connected with didactic creative work in the aspect including evolution of it. The Evolving Systems Approach to Creative Work by Howard E. Gruber. Analysis and interpretation of research material derived from: semi-structured interviews, content analysis concerning teachers’ publications, and analysis of photos from didactic classes led by teachers allowed to distinguish two phases in the development of their didactic work. The first: intuitional connected with searching of „my own way” in the area of chosen: approaches/methods/techniques of education and the second connected with founding the space for creative didactic solutions and typical for this phase: progress and transfer the knowledge and skills regarding didactic solution proposed by them.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: zofiaokraj@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/10232
DOI: 10.15290/parezja.2020.13.08
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2020, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_1_2020_Z_Okraj_Ewolucja_tworczej_pracy_dydaktycznej_nauczycieli.pdf205 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons