REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10227
Tytuł: O nauczycielskiej „jakości z wnętrza” – rozważania nad „modelem cebuli” Freda Korthagena
Inne tytuły: Teacher quality from the core – discussion on Fred Korthagen „onion model”
Autorzy: Szplit, Agnieszka
Słowa kluczowe: nauczyciel
„model cebuli”
jakość nauczania
kompetencje
teacher
onion model
quality of teaching
competences
Data wydania: 2020
Data dodania: 23-lut-2021
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2020, nr 1(13), s. 25-36
Abstrakt: Zaprezentowany tekst przybliża ważną współczesną koncepcję – „model cebuli” Freda Korthagena. Wskazuje jej ugruntowanie w opracowaniach naukowych oraz adekwatność do dyskusji nad zmianami edukacyjnymi i rozważaniami dotyczącymi profesjonalizmu nauczycieli. Autorka wykorzystuje model również do opisu profilu nauczycieli akademickich, wśród których prowadziła wywiady. W efekcie tych zabiegów ukazuje harmonię pomiędzy warstwami tytułowej „cebuli” i drogę „przepływu” nauczycielskiej „jakości z wnętrza” oraz podkreśla rolę wielopoziomowego kształcenia nauczycieli.
The text presents an important contemporary concept – Fred Korthagen’s „onion model”. It indicates its grounding in scientific studies and its adequacy to the discussion on educational changes and teacher professionalism. The author also uses it to build the profiles of academic teachers among whom she conducted the interviews. As a result of these endeavors, she shows the harmony between the layers of the „onion” and the „flow” of the teacher’s quality from within.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
E-mail: agnieszka.szplit@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/10227
DOI: 10.15290/parezja.2020.13.03
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2020, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_1_2020_A_Szplit_O_nauczycielskiej_jakosci_z_wnetrza.pdf255,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons