REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9842
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorRejter, Artur-
dc.date.accessioned2020-11-24T11:27:37Z-
dc.date.available2020-11-24T11:27:37Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOdkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 319-335pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-451-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9842-
dc.description.abstractThe aim of the article is to describe the types and functions of proper names in the vampire series of Andrzej Pilipiuk’s prose. The observations made in the study are aimed to reveal two parallel realities which are co-created by proper names. There are the reality of the Polish People’s Republic and the fantastic world represented mostly by “bionecrotic” creatures, the protagonists of the analyzed prose (vampires, werewolves, zombies). One should emphasize that the intertextual aspect of the proper names is important, too, because the names get in various and diverse relations with other texts of culture. The analysis made in the article proves the high importance of the context, both textual and culture ones, in literature onomastics research. Furthermore, the observations confirm significant complexity, specific polyphony of the popular literature. Important is the reader, too, constituting one of the links of the proper names functioning in the world of literature.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectliterary onomasticspl
dc.subjectstylisticspl
dc.subjectpopular literaturepl
dc.subjectvampirespl
dc.subjectAndrzej Pilipiukpl
dc.subjectonomastyka literackapl
dc.subjectstylistykapl
dc.subjectliteratura popularnapl
dc.subjectwampirypl
dc.titlePeerelowski wampir Marek z warszawskiej Pragi pod rękę z egipską boginią Bastet. Nazwy własne w prozie Andrzeja Pilipiukapl
dc.title.alternativePolish People’s Republic vampire Marek from Praga in Warsaw Arm-in-arm with egyptian goddess Bastet. Proper names in Andrzej Pilipiuk’s prosepl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;-
dc.description.AffiliationUniwersytet Śląskipl
dc.description.referencesPilipiuk A., Wampir z M3, Lublin 2011 (e-book).pl
dc.description.referencesPilipiuk A., Wampir z MO, Lublin 2013 (e-book).pl
dc.description.referencesBaudrillard J., 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Warszawa.pl
dc.description.referencesBiolik M., Duma J., red., 2011, Chrematonimia jako fenomen współczesności, Olsztyn.pl
dc.description.referencesCaillois R., 1967, Od baśni do science-fiction, przeł. K. Dolatowska, [w:] Tenże, Odpowiedzialność i styl. Eseje, opr. M. Żurowski, Warszawa.pl
dc.description.referencesCarrol N., 2011, Filozofia sztuki masowej, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk.pl
dc.description.referencesCieślikowa A., 1993, Nazwy własne w różnych gatunkach tekstu, [w:] Onomastyka literacka, Olsztyn, red. M. Biolik, s. 33–39.pl
dc.description.referencesCieślikowa A., 2001, Nazwa w tekście a tekst w nazwie, [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 99–108.pl
dc.description.referencesCybal-Michalska A., Wierzba P., red., 2012, Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, Kraków.pl
dc.description.referencesCyzman M., 2009, Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii, Toruń.pl
dc.description.referencesDrozdowicz J., Bernasiewicz M., red., 2010, Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, Kraków.pl
dc.description.referencesFiske J., 2010, Zrozumieć kulturę popularną, przekł. K. Sawicka, Kraków.pl
dc.description.referencesGajda S., 2010, Intertekstualność a współczesna lingwistyka, [w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 13–23.pl
dc.description.referencesGemra A., 2005, Casus „literatura popularna”: książki dla ludzi, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin, s. 95–103.pl
dc.description.referencesHas-Tokarz A., 2010, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin.pl
dc.description.referencesJanion M., 2008, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk.pl
dc.description.referencesKęsikowa U., 2011, Chrematonimy w literaturze (na przykładzie współczesnej powieści kryminalnej), [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn, s. 243–250.pl
dc.description.referencesKita M., 2014, Tekstowo zmediatyzowane doświadczenie bycia wampirem. Wokół Zmierzchu Stephenie Meyer, [w:] Język artystyczny, t. 15: Język(i) kultury popularnej, red. A. Rejter, Katowice, s. 35–64.pl
dc.description.referencesKlein N., 2004, No logo, przeł. H. Pustuła, Izabelin.pl
dc.description.referencesKosyl Cz., 1998, Nazwy własne w literaturze pięknej, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa – Kraków, s. 363–387.pl
dc.description.referencesLem S., 1996, Fantastyka i futurologia, t. 1, Warszawa.pl
dc.description.referencesLeś M.M., 2008, Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne, Białystok.pl
dc.description.referencesLichański J.Z., 2005, Relacje między kulturą wysoką a niską/popularną w literaturze. Glosy do dyskusji wraz z sugestiami metodologicznymi, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin, s. 29–39.pl
dc.description.referencesMajkowski T.Z., 2013, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków.pl
dc.description.referencesMarciniak M., 2012, Rzecz o utowarowianiu siebie i innych, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, brred. A. Cybal-Michalska, P. Wierzba, Kraków, s. 67–85.pl
dc.description.referencesMrózek R., 2007, Innowacyjność onimiczna a innowacje badawcze, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 21–28.pl
dc.description.referencesNiewiadomski A., Smuszkiewicz A., 1999, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań.pl
dc.description.referencesNowacki D., 2011, Metkowanie świata. O znakach firmowych w prozie współczesnej, [w:] Mody w kulturze i literaturze popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Kraków, s. 293–308.pl
dc.description.referencesNycz R., 1995, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa.pl
dc.description.referencesPuzynina J., 2005, Kultura popularna a kultura wysoka – dziś, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin, s. 11–21.pl
dc.description.referencesRejter A., 2014, „Mój chłopak”, „facet z plakatu”, „ciota darkroomówka”... Wizerunek mężczyzny w gejowskiej literaturze popularnej, [w:] „Język Artystyczny”, t. 15: Język(i) kultury popularnej, red. A. Rejter, Katowice, s. 61–86.pl
dc.description.referencesRzetelska-Feleszko E., 2007, Onomastyka kulturowa, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 56–62.pl
dc.description.referencesSarnowska-Giefing I., 2003, Onomastyka literacka – integracja językoznawstwa i literaturoznawstwa?, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 435–446.pl
dc.description.referencesSarnowska-Giefing I., 2004, Onomastyka literacka wobec współczesnej stylistyki, [w:] Nazwy mówią, red. M. Pająkowska-Kensik, M. Czachorowska, Bydgoszcz, s. 23–31.pl
dc.description.referencesSarnowska-Giefing I., 2007, Onomastyka literacka dziś – przełomy czy kontynuacje?, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 559–572.pl
dc.description.referencesStasiuk-Krajewska K., 2011, Piosenki Agnieszki Osieckiej jako teksty kultury popularnej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i szkice, red. I. Borkowski, Wrocław, s. 47–70.pl
dc.description.referencesStrinati D., 1998, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W.J. Burszta, Poznań.pl
dc.description.referencesSymotiuk S., 2005, Kultura wysoka i niska czy centralna i peryferyjna, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin, s. 23–28.pl
dc.description.referencesTrębicki G., 2007, Fantasy – ewolucja gatunku, Kraków.pl
dc.description.referencesŻabski T., 1997, Literatura popularna, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław.pl
dc.description.firstpage319pl
dc.description.lastpage335pl
dc.identifier.citation2Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Rejter_Peerelowski_wampir_Marek_z_warszawskiej_Pragi.pdf170,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)