REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9837
Tytuł: Semantyczno-gramatyczna kreacja leksemu tonąć w tekstach Adama Asnyka
Inne tytuły: Semantic-grammatical creation of lexem tonąć in Adam Asnyk’s texts
Autorzy: Juszkiewicz, Agnieszka
Słowa kluczowe: grammar
semantics
coherence
structure
lexeme tonąć
gramatyka
semantyka
koherencja
struktura
leksem tonąć
Data wydania: 2015
Data dodania: 23-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 243-254
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: This article is devoted to the characterisation of the inflectional forms of the lexeme tonąć (‘to drown’) in A. Asnyk’s poetry. The paper discusses how this forms modify the meaning of this lexeme in the context of the whole structure. The analysis shows that this lexeme imposes a variety of grammatical categories in a purposeful and carefully planned way. The forms used allow for more precise and deeper reading of the symbolic layer of the text. It proves that all grammatical elements have a significant semantic value and the artistic text becomes a unique and unrepeatable creation.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9837
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Juszkiewicz_Semantyczno_gramatyczna_kreacja_leksemu_tonac.pdf153,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.