REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9837
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJuszkiewicz, Agnieszka-
dc.date.accessioned2020-11-23T12:16:55Z-
dc.date.available2020-11-23T12:16:55Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOdkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 243-254pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-451-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9837-
dc.description.abstractThis article is devoted to the characterisation of the inflectional forms of the lexeme tonąć (‘to drown’) in A. Asnyk’s poetry. The paper discusses how this forms modify the meaning of this lexeme in the context of the whole structure. The analysis shows that this lexeme imposes a variety of grammatical categories in a purposeful and carefully planned way. The forms used allow for more precise and deeper reading of the symbolic layer of the text. It proves that all grammatical elements have a significant semantic value and the artistic text becomes a unique and unrepeatable creation.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectgrammarpl
dc.subjectsemanticspl
dc.subjectcoherencepl
dc.subjectstructurepl
dc.subjectlexeme tonąćpl
dc.subjectgramatykapl
dc.subjectsemantykapl
dc.subjectkoherencjapl
dc.subjectstrukturapl
dc.subjectleksem tonąćpl
dc.titleSemantyczno-gramatyczna kreacja leksemu tonąć w tekstach Adama Asnykapl
dc.title.alternativeSemantic-grammatical creation of lexem tonąć in Adam Asnyk’s textspl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;-
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAmpel-Rudolf M., 1994, Kolory. Z badań leksykalnych i składniowo-semantycznych języka polskiego, Rzeszów.pl
dc.description.referencesGruszczyński W., Bralczyk J., 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa.pl
dc.description.referencesFilar D., 2001, Tekst artystyczny: ramy interpretacyjne, semantyka słowa, [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 277–292.pl
dc.description.referencesLakoff G., Jonhson M., Metaphors we live by, University of Chicago Press. Przekład polski: Metafory w naszym życiu, 1988, Przełożył i wstępem opatrzył T. P. Krzeszowski, Warszawa.pl
dc.description.referencesLoewe I., 2001, Miłości moc niech szumi w nas. Kolokacje w młodopolskich tekstach poetyckich, [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 163–176.pl
dc.description.referencesPajdzińska A., 2001, Językowy obraz świata a poetyckie gry z gramatyką, [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 247–260.pl
dc.description.referencesSkubalanka T., 2001, Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Lublin.pl
dc.description.referencesSkubalanka T., Styl literacki XIX wieku, [w:] Mickiewicz, Słowacki, Norwid Studia na językiem i stylem, 1997, Lublin, s. 224–242.pl
dc.description.referencesSokólska U., 2010, O sposobach wyrażania ekspresji w „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej, [w:] Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane, Białystok, s. 169–192.pl
dc.description.referencesSokólska U., Juszkiewicz A., 2013, Modelowanie znaczenia w tekście poetyckim, czyli o konceptualizacji przeszłości w liryce Adama Asnyka, „Białostockie Archiwum Językowe”, Białystok, s. 315–332.pl
dc.description.referencesTabakowska E., 2001, Natężenie świadomości. O związkach poezji z gramatyką, [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 177–190.pl
dc.description.referencesTokarski R., 1995, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.pl
dc.description.referencesAsnyk A., 1995, Poezje zebrane, Toruń.pl
dc.description.firstpage243pl
dc.description.lastpage254pl
dc.identifier.citation2Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Juszkiewicz_Semantyczno_gramatyczna_kreacja_leksemu_tonac.pdf153,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.