REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/981
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKłobukowska, Justyna-
dc.date.accessioned2014-04-12T13:24:07Z-
dc.date.available2014-04-12T13:24:07Z-
dc.date.issued2014-02-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.144-155pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/981-
dc.description.abstractUstanowienie Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych spotkało się z licznymi krytycznymi opiniami. Prezentacja dorobku dotychczasowych laureatów wskazuje, że obszar badawczy, będący przedmiotem ich zainteresowania, jest szeroki i wykracza poza ekonomię sensu stricto. Skutkuje to trudnością klasyfikacji i jednoznacznego przypisania im odpowiednich dziedzin. W artykule scharakteryzowano główne osiągnięcia noblistów i ich wpływ na współczesną myśl ekonomiczną na tle historii ustanowienia Nagrody Noblapl
dc.description.abstractThe establishment of the Nobel Prize in Economic Sciences was greeted with many critical opinions. The presentation of the current list of laureates indicates that their research area is very wide and goes beyond economics in the strict sense. This results in the difficulty to create a clear classification of laureates into fields of knowledge. This paper includes a discussion of the main achievements of Noble Prize winners and investigates the influence of their studies on contemporary economic thought, against the background of the history of the Nobel Prize in Economic Sciences.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectnauki ekonomicznepl
dc.subjectNagroda Noblapl
dc.subjectwspółczesna myśl ekonomicznapl
dc.subjecteconomic sciencepl
dc.subjectNobel Prizepl
dc.subjectcontemporary economic thoughtpl
dc.titleLaureaci Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Historia i wkład laureatów do współczesnej myśli ekonomicznejpl
dc.title.alternativeNobel laureates in economic sciences. The history and contribution laureates to contemporary economic thoughpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2013.04.64.14pl
dc.description.Emailj.klobukowska@o2.plpl
dc.description.Affiliationmgr Justyna Kłobukowska – doktorantka, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14_Justyna KŁOBUKOWSKA.pdf201,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.