REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/971
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorRollnik-Sadowska, Ewa-
dc.date.accessioned2014-04-12T10:11:31Z-
dc.date.available2014-04-12T10:11:31Z-
dc.date.issued2014-02-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.37-46pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/971-
dc.description.abstractDuński model flexicurity, na który składa się: elastyczny rynek pracy, aktywna polityka rynku pracy i hojne państwo opiekuńcze, stanowi obecnie wzorzec do naśladowania przez wiele krajów europejskich. Ponadto, model ten odgrywa istotną rolę w kształtowaniu Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jednak, aby osiągnąć tak korzystne rezultaty z wdrażania polityki flexicurity, jak w Danii, nieodzowne jest współwystępowanie wszystkich jej składowych, które z jednej strony zapewniają elastyczność form pracy, natomiast z drugiej bezpieczeństwo socjalne dla osób z nich korzystających. Celem publikacji jest przedstawienie, w jakim stopniu realizuje się politykę flexicurity w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, a także, jakie są problemy związane z jej wdrażaniem.pl
dc.description.abstractThe Danish flexicurity model, which comprises: a flexible labour market, active labour market policy, and a generous welfare state, seems to be nowadays the pattern to follow for many European countries. Moreover, this model plays an important role in the creation of the European Employment Strategy. However, in order to achieve such success in the implementation of flexicurity policy as Denmark has, it is essential that all of its constituent elements are present, so as to ensure flexible forms of labour, on the one hand, and security for those who use flexible contracts, on the other hand. The purpose of this paper is to present the scope in which flexicurity policy is applied in the European Union countries, with special attention to Poland, and to diagnose the problems of its implementation.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectmodel flexicuritypl
dc.subjectelastyczne formy pracypl
dc.subjectEuropejska Strategia Zatrudnieniapl
dc.subjectflexicurity modelpl
dc.subjectflexible forms of labourpl
dc.subjectEuropean Employment Strategypl
dc.titleZastosowanie modelu flexicurity w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)pl
dc.title.alternativeApplication of flexicurity model in European Union employment strategypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2013.04.64.04pl
dc.description.Emaile.rollnik@pb.edu.plpl
dc.description.Affiliationdr Ewa Rollnik-Sadowska – Wydział Zarządzania, Politechnika Biłostockapl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04_Ewa ROLLNIK.pdf207,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.