REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9387
Tytuł: Rozkosz i cierpienie. O semantycznej ambiwalencji czerwonej róży w młodopolskich tekstach artystycznych
Inne tytuły: Ecstasy and pain. On semantic ambivalence of red rose in Young Poland's artistic texts
Autorzy: Kuryłowicz, Beata
Data wydania: 2008
Data dodania: 21-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 8, 2008, s. 35-46
Abstrakt: The article describes semantic ambivalence of purple rose conditioned by the flower's color that occurs in Young Poland's poems. Semantic connotations of the red color are motivated by prototypical references to blood and fire, which develop in two opposite directions: „happiness", „fullness of life", and „threat", „suffering", „death". The semantics of the red color is shaped analogically and justifies the connotations of rose's „ecstasy" and „suffering". In Young Poland's poetry, erotic sensual love symbolized by purple rose was a source of both ecstasy and happiness as well as pain. Therefore, bipolarity of rose's semantics, which is strongly updated in Young Poland's artistic texts, reflects a multidimensional aspect of love.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9387
DOI: 10.15290/baj.2008.08.03
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2008, nr 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_8_2008_B_Kurylowicz_Rozkosz_i_cierpienie.pdf2,19 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.