REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5324
Tytuł: Perswazyjność w słowniku polsko-łotewskim z II połowy XX wieku
Inne tytuły: Persuasion in polish-latvian dictionary from the second part of 20th century
Autorzy: Szamryk, Konrad Kazimierz
Słowa kluczowe: słownik polsko-łotewski
perswazja
leksykografia
Łotwa
Data wydania: 2008
Data dodania: 23-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 8, 2008, s. 161-173
Abstrakt: According to the sematic field theory the persuasion in Polish-Latvian dictionary (Lies 1970, Riga) has been analyzed by the author. The lexicography units from the semantic superfield “A man as a social human being” have been used as researched material. Polish-Latvian dictionary (JUMpl 1999, Riga) has been used to compare it. Persuasion in Lies has been used to indicate the importance of the lexicography units which were related to communist regime. They have been highlighted (emphasized) by including linguistic units connected to communism as examples and the others linguistic units by making affirmative association sequences. The lexicography units were straightly connected with freedom, democracy, capitalism or religion in the time of communism system and they have been depreciated in Lies dictionary by using methods such as: linguistic taboo, making negative association sequences and writing proper names by small letters.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/5324
DOI: 10.15290/baj.2008.08.12
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2008, nr 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
KK_Szamryk_Perswazyjnosc_w_slowniku_polsko-lotewskim_z_II_polowy_XX_wieku.pdf1,82 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.