REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9378
Tytuł: Leśne przedszkole jako alternatywna forma wczesnej edukacji
Inne tytuły: Forest kindergarten as an alternative form of preschool education
Autorzy: Szlaużys, Justyna
Słowa kluczowe: edukacja przedszkolna
natura
dziecko
las
preschool education
nature
child
forest
Data wydania: 2019
Data dodania: 16-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2(12), s. 94-107
Abstrakt: Leśne przedszkola są alternatywną formą wczesnej edukacji, która odbywa się w przestrzeni lasu z wykorzystaniem dostępnych w przyrodzie, naturalnych materiałów edukacyjnych. Dzięki bliskiemu kontaktowi z naturą dzieci rozwijają zdolności motoryczne, wrażliwość polisensoryczną, pomysłowość i umiejętność kontemplatywnej i krytycznej obserwacji, samodyscyplinę i współpracę. Celem artykułu jest wywołanie refleksji nad poszukiwaniem inicjatyw edukacyjnych poszerzających relację dziecka ze światem przyrody.
Forest kindergartens are an alternative form of preschool education which takes place in forest environment with the use of available, natural educational materials. Thanks to the close contact and interaction with nature, children develope their motor skills, polysensory sensitivity, creativity, self-discipline, ability to cooperate and observe in both critical and contemplative way. The purpose of this paper is to encourage educators to reflection on searching forms of education that broadens the child’s relationship with the world of nature.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: justyna.murawko13@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9378
DOI: 10.15290/parezja.2019.12.07
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2019_J_Szlauzys_Lesne_przedszkole_jako_alternatywna_forma_wczesnej_edukacji.pdf142,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons