REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/921
Tytuł: Эвалюцыя iндывiдуальнага стылюў творчасцi Леанiда Дранько-Майсюка
Inne tytuły: Ewolucja indywidualnego stylu L. Dranko-Majsiuka
The evolution of L. Dranko Maysyok’s individual style
Autorzy: Sinkova, Liudmila
Słowa kluczowe: piękno
twórczy indywidualizm
estetyka baroku i modernizmu europejskiego
kultura
miłość
przyroda
patriotyzm
beauty
creative individuality
the aesthetics of the Baroque and European modern movement
nature
culture
love
patriotism
Людмiла Сiнькова
Data wydania: 2012
Data dodania: 24-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 4, 2012, s. 11-27
Abstrakt: Wtwórczości L. Drańko-Majsiuka (ur. 1957) najważniejszą kategorią jest Piękno i pierwiastek apolliński. Poeta estetyzuje cały otaczający świat. Stylistycznie poeta nawiązuje do estetyki baroku i secesji w Europie lat 20-tych minionego wieku. W 2000 r. w jego wypowiedzi artystycznej pojawiają się ironia i sarkazm. Jednak L. Drańko-Majsiuk nadal pozostaje zwolennikiem estetyzacji przyrody, kultury, miłości, historii i patriotyzmu, a także uczuć obywatelskich.
The motives of beauty are the most important in the works of L. Dranko Maysyok (born 1957). The poet refers to all reflected objects in an aesthetic way. The connection between the aesthetics of the Baroque and European Secession of the 1920s can be found in the style of L. Dranko Maysyok. The irony and sarcasm appeared in his artistic speech in the 2000s. However, in general, L. Dranko Maysyok remains a supporter of the aestheticization of nature, culture, love, history and patriotic feelings.
Opis: Людмiла Сiнькова, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/921
DOI: 10.15290/bb.2012.04.01
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2012, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_4_2012_Sinkowa.pdf277,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.