REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9177
Tytuł: Personalistyczno-komunijne wymiary kolegialności – synodalności w Kościele
Inne tytuły: Personalistic-communional dimensions of collegiality – synodality in the Church
Autorzy: Jagodziński, Marek
Słowa kluczowe: Church
collegiality
synodality
communion
person
Kościół
kolegialność
synodalność
komunia
osoba
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 5, 2019, s. 41-54
Abstrakt: The concepts of “collegiality” and “synodality” refer to the Church’s community, her structures and lives of human persons. Clearly, the thought of the Church as a communion of persons appears here. The constitutive elements of the structure of the Church understood as the sacrament of God’s Communion relate it to the Holy Trinity, and from the interplay of references of individual Persons of God and their theological highest rank, arises the systematic unity and the whole of the Church realizing itself in theological and empirical terms. An attempt to analyse the reality described by these two concepts in a personalistic and communional perspective arises from these premises.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: ks. prof. dr hab. MAREK JAGODZIŃSKI – kapłan diecezji radomskiej, teolog dogmatyk, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Prawosławnej, Sekcja Ekumeniczna, Instytut Teologii na Wydziale Teologii KUL, wykłada w WSD w Radomiu. Specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. Ostatnie monografie: Trynitarno-komunijna teologia stworzenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016; Eschatologia dzisiaj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9177
DOI: 10.15290/std.2019.05.04
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6957-1034
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2019, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_5_2019_M_Jagodzinski_Personalistyczno-komunijne_wymiary_kolegialnosci.pdf275,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.