REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Teologii Dogmatycznej : [110] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Teologia jako nauka podejmuje refleksję nad relacją Boga do człowieka i w sposób rozumowy uzasadnia i tłumaczy personalistyczny, komunijny oraz eklezjalny wymiar doświadczenia religijnego. „Studia Teologii Dogmatycznej” to okno na świat polskiej myśli dogmatycznej, która zamierza wychodzić poza granice spekulatywnych teorii przyjmując formę wspólnotowego spotkania, które prowadzi do doświadczenia Boga. Nowa seria wydawnicza pod patronatem Zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce we współpracy z Katedrą Teologii Katolickiej UwB jest ukonkretnieniem rezultatów badań naukowych nad szeroką dziedziną poznawczą jaką jest teologia.

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Kontakt:
15-007 Białystok,
ul. Warszawska 50,
tel. (85) 745 70 90
e-mail: std@uwb.edu.pl
strona www: https://std.uwb.edu.pl/index.php/std/index/

ISSN: 2449-7452
DOI: 10.15290/std
Punktacja MNiSZW: 2023: 40

Przeglądaj