REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9098
Tytuł: Deutsch und Englisch als Fremdsprachen an ausgewählten Kindergärten in Polen. Methodische Fehlgriffe?
Inne tytuły: Niemiecki i angielski jako języki obce w wybranych przedszkolach w Polsce. Błędy metodyczne
English and German as foreign languages in selected kindergartens in Poland. Methodical mistakes
Autorzy: Sowa-Bacia, Katarzyna
Słowa kluczowe: nauczanie języka obcego na etapie przedszkolnym
hospitacje zajęć językowych
wczesny start językowy
błędy metodyczne w nauczaniu języka obcego w przedszkolu
early start
supervising teaching
English and German as foreign languages in kindergarten
foreign language teaching in kindergarten
Data wydania: 2019
Data dodania: 14-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 23, 2019, s. 175-188
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie zarysu przeprowadzonych hospitacji zajęć z języka niemieckiego i angielskiego w wybranych dziesięciu przedszkolach na terenie województwa śląskiego. Przeprowadzone hospitacje pozwalają na wyciągniecie wniosków, które dotyczą błędów metodycznych popełnianych w przedszkolnym nauczaniu języka obcego. Do błędów tych można zaliczyć m.in. priorytet rozwoju sprawności produktywnych przed receptywnymi czy stosowanie niedostatecznej ilości ruchu na zajęciach. Ponadto przeprowadzone obserwacje pozwalają na wyodrębnienie implikacji dla nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym. Implikacje te wydają się być szczególnie ważne w kontekście obecnej polityki edukacyjnej w Polsce – elementami obligatoryjnej nauki języka obcego zostały objęte także przedszkolaki.
The paper discusses some major observations made in the course of supervising English and German lessons in ten kindergartens in Poland. The author of the article conducted supervision of two lesson units in each kindergarten and discussed their course and methodology with the teachers. The collected data were used to draw conclusions which concern, among other things, methodical mistakes made in the process of foreign language teaching in kindergarten. The observations were also the basis for drawing implications for the so-called ‘early start’. The results presented in the paper are particularly important in light of the current educational policy in Poland – as of September 2015 foreign language teaching has become an obligatory component of education for five-year-old children.
Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii
E-mail: katarzyna.sowa-bacia@up.krakow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9098
DOI: 10.15290/lingdid.2019.23.12
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7281-5634
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2019, tom XXIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_23_K_Sowa-Bacia_Deutsch_und_Englisch_als_Fremdsprachen.pdf131,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.