REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8900
Tytuł: Specyfika i rola rzeczy w codzienności nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Inne tytuły: The Specificity and Role of Things in Everyday Work of Teachers of Practical Vocational Training
Autorzy: Bauer-Sierota, Justyna
Słowa kluczowe: rzeczy
szkoła zawodowa
codzienność
nauczyciel zawodu
things
vocational school
everyday life
vocational teacher
Data wydania: 2019
Data dodania: 12-mar-2020
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 1(11), s. 127-138
Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie specyfiki i roli rzeczy w codzienności nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Analiza wyników badań jakościowych pozwoliła dostrzec duże znaczenie rzeczy w codziennej pracy nauczycieli szkół zawodowych. Nauczyciel pozbawiony dostępu do rzeczy miałby ogromne trudności z przekazaniem swoim uczniom określonych umiejętności praktycznych – są one nieodzownym ogniwem procesu nauczania – uczenia się. Rzeczy mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Często stają się także dodatkowym bytem, za który nauczyciel ponosi odpowiedzialność w klasie. Odpowiednie wyposażenie szkoły w przedmioty i narzędzia decyduje o jej prestiżu. Rzeczy stanowią element konkurencyjności między szkołami. Niektóre mogą nawet pełnić rolę dyscyplinującą.
The purpose of the article is to present the specificity and role of things in everyday work of teachers of practical vocational training. The analysis of qualitative research results allowed to notice the great importance of things in the daily work of vocational school teachers. A teacher deprived of access to things would experience great difficulties in providing students with practical skills: they are an indispensable link in the teaching-learning process.Things can endanger the lives and health of both teachers and students.In addition, they are often an additional element for which the teacher bears responsibility in class. Properly equipping a school with things and tools determines its prestige, and things constitute an element of competition between schools. Some can even perform a disciplinary role.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: justyna.bauer@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8900
DOI: 10.15290/parezja.2019.11.09
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons