REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Teki Historyczne, 2012, tom 10 : [22]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

ARTYKUŁY

 1. Antoni Mironowicz
  Powstanie Ławry Supraskiej
 2. Jacek Brzozowski
  Senatus aulicus. The rivalry of political factions during the reign of Sigismund I (1506–1548)
 3. Beata Gryko-Andrejuk
  Typologia obiektów sakralnych fundacji sapieżyńskich w Wielkim Księstwie Litewskim na przełomie XVI i XVII w.
 4. Remigiusz Menes
  Niemiecka słoboda w Moskwie w XVI–XVII wieku
 5. Ernest Szum
  Ignacy Cejzyk – z Podlasia na Syberię (1779–1858). Szkic portretu biograficznego
 6. Łukasz Niewiński
  Polacy z 31. pułku piechoty nowojorskiej w wojnie secesyjnej w latach 1861–1863
 7. Anna Stocka
  Osadnicy i farmerzy. Amerykański „Far West” w świetle prasy warszawskiej II połowy XIX w.
 8. Adam Miodowski
  Indoktrynacja rewolucyjna w Wojsku Polskim w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości (listopad 1918–marzec 1919)
 9. Mieczysław Wrzosek
  Polskie ochotnicze formacje wojskowe podczas pierwszej wojny światowej i w okresie następnych dwóch lat (1914–1920)
 10. Robert Kempa
  Od „Wojny Pozycyjnej” po „Wiosenne Słońce”. Polska w niemieckich planach wojennych 1919 r.
 11. Urszula Anna Pawluczuk
  Ostoja duchowości w Zimnem na Wołyniu w okresie międzywojennym
 12. Krzysztof Filipow
  Pamięć Tobruku

 13. ŹRÓDŁO

 14. Emilia Chowańska
  Testament Stanisława Radziwiłła, księcia na Ołyce i Nieświeżu, starosty generalnego żmudzkiego z 8 września 1598 roku, znajdujący się w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

 15. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 16. Ewa Matuszczyk
  Analiza porównawcza metodologii badań nad toż- samością rosyjską (rozważania wokół „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy Mariana Brody oraz Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej Orlando Figesa)
 17. Halina Parafianowicz
  Eleanor i Franklin Rooseveltowie: portret politycznego małżeństwa

 18. ***
 19. Teresa Chynczewska-Hennel
  D. W. Karnauchow, Istoria russkich ziemiel w polskoj chronografii konca XV – naczała XVII w., Nowosybirsk 2009; Koncepcii istorii sriedniewiekowoj Rusi w polskoj chronografii epochi Wozrożdenia, Nowosybirsk 2010
 20. Vadzim Pauliuchuk
  M. Borys, Polska emigracja do Stanów Zjednoczonych do 1914 roku, Toruń 2011
 21. Mieczysław Wrzosek
  M. Riabczuk, Ponad resentymentami. Czytając Wasyla Kuczabskiego, „Arcana” nr 98–99, 2–3/2011
 22. Maciej Stanecki
  D. French, The British Way in Counter-Insurgency, 1945–1967, Oxford 2011
 23. Joanna Modrzejewska-Leśniewska
  P. Hopkirk, Wielka gra. Sekretna wojna o Azję Środkową, Poznań 2011
 24. Alina Czapiuk
  T. Kosinowa, Polski mit. Polska w oczach sowieckich dysydentów, Kraków – Warszawa 2012
 25. Ewelina Waśko-Owsiejczuk
  G. W. Bush, Decision Points, New York 2010

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 22 z 22
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2012Ostoja duchowości w Zimnem na Wołyniu w okresie międzywojennymPawluczuk, Urszula Anna--
2012Powstanie Ławry SupraskiejMironowicz, Antoni--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 22 z 22