REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8216
Tytuł: Milczenie owiec, czyli status metafory i wiedzy potocznej w myśleniu o wychowaniu
Inne tytuły: “The Silence of the Lambs”, that is, the Status of Metaphor and Common Knowledge in Thinking about Education
Autorzy: Michalski, Łukasz M.
Słowa kluczowe: wiedza potoczna
metafora
myślenie pedagogiczne
unum necessarium
Maria Dudzikowa
common knowledge
metaphor
pedagogical thinking
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-sie-2019
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2(10), s. 46-57
Abstrakt: Podstawowym tworzywem dla niniejszego tekstu jest lektura twórczości Marii Dudzikowej. Zgodnie m.in. z perspektywą unum necessarium (K. Maliszewski) można pokusić się o wskazanie głównych kategorii tej twórczości, a także tekstu, który mógłby być reprezentatywny dla całej twórczości Dudzikowej. Rozważania toczone są zatem wokół węzłowych tematów – metafory w kontekście edukacyjnym oraz statusu wiedzy potocznej – przy udziale kontekstowym takich postaci, jak Arystoteles, S. Hessen, T. Hołówka, J. Przyboś, L. Witkowski, by w finale sformułować wniosek, że dopóki kształcenie pedagogiczne będzie dotyczyć jedynie czasu, w którym samo zachodzi, a nie faktycznej pedagogicznej pracy, nie mamy żadnych szans na przełamanie redukcji socjalizacyjnej, atrofii politycznej, kulturowej unifikacji.
The core problem of this article stems from reading of works by Maria Dudzikowa. According to, among others, the perspective of unum necessarium (K. Maliszewski) main categories of these texts were pointed and key article suggested. The considerations taken concern nodal topics of Dudzikowa’s thought – that are: metaphor in educational use and pedagogical status of common knowledge – with the contextual contribution of texts of such figures as Aristotle, S. Hessen, T. Hołówka, J. Przyboś, L. Witkowski. The conclusion reached is that as long as the pedagogical education concerns only the time in which it occurs (that is time of studying instead of actual educational work), there is no chance to overcome too restrictive socialization, political atrophy, cultural unification, ect.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
E-mail: michalskitg@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8216
DOI: 10.15290/parezja.2018.10.05
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2018_LM_Michalski_Milczenie_owiec.pdf173,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons