REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8215
Tytuł: Idea aktywnego uczestnictwa w myśli i praktyce pedagogicznej Marii Dudzikowej
Inne tytuły: The Concept of Active Participation in the Thought and Practice of Maria Dudzikowa
Autorzy: Nawrocki, Radosław
Słowa kluczowe: aktywne uczestnictwo
Maria Dudzikowa
kultura edukacji
kultura szkoły
active participation
culture of education
school culture
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-sie-2019
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2(10), s. 36-45
Abstrakt: Celem tekstu jest analiza pojęcia aktywnego uczestnictwa, które jest jedną z podstawowych kategorii obecnych w myśli i praktyce pedagogicznej Marii Dudzikowej. Twierdzę, że aktywne uczestnictwo jest z jednej strony wstępnym warunkiem zaistnienia wielu procesów kulturotwórczych i osobowotwórczych, z drugiej zaś klamrą, która obejmuje te zjawiska. Pojęcie aktywnego uczestnictwa otworzyło pole dyskursywne, kulturowe, na którym Dudzikowa znajdowała kolejne kategorie, dające szansę na realizację wersji człowieczeństwa, która zawsze była fundamentem jej myślenia.
The aim of the text is to analyze the concept of active participation, which is one of the basic category present in the thought and practice of Maria Dudzikowa. I argue that active participation is, on the one hand, a prerequisite for the emergence of many culture-forming and personality-creative processes, and on the other, a clasp that covers these phenomena. The concept of active participation has opened a discursive, cultural field on which Dudzikowa found successive categories, giving the opportunity to realize a version of humanity, which was always the foundation of her thinking.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: radnaw1@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8215
DOI: 10.15290/parezja.2018.10.04
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2018_R_Nawrocki_Idea_aktywnego_uczestnictwa.pdf150,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons