REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8187
Tytuł: Degradacja życia religijno-moralnego jako zagrożenie ładu społeczno-cywilizacyjnego
Inne tytuły: The Degradation of Religious and Moral Life as a Threat to Civic and Social Order
Autorzy: Zabielski, Józef
Słowa kluczowe: religious and moral indifferentism
turning away from God
practical atheism
degradation of religious and moral life
absolutization of freedom
distorting the truth and the good
threats to social and civic order
religijno-moralny indyferentyzm
odchodzenie od Boga
ateizm praktyczny
degradacja życia religijno-moralnego
absolutyzacja wolności
deformacja prawdy i dobra
zagrożenia ładu społeczno-cywilizacyjnego
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 335-349
Abstrakt: As a personal being, man needs contact with other people in order to fully and properly flourish both personally and socially. This imperative impels man to go “beyond” others and to seek contact with a Transcendental Being, meaning God. Contact with God gives man a sense of safety that enables him to come to know the norms of behavior that stabilize human existence and make proper interpersonal relationships possible. In contemporary society, however, man has departed from this concept, he lives “without God,” and is no longer “open to God.” Religious and moral indifferentism, or living “as if God does not exist,” is a manifestation of such an attitude. When treated as the highest value, materialism becomes the axiological orientation of human existence, which results in the degradation of religious and moral life and threatens social and civic order. This article examines this issue by focusing on two dimensions: 1) the degradation of religious and moral life as a contemporary phenomenon, and 2) the threat to social and civic order that results from religious and moral indifferentism.
Człowiek jako byt osobowy do pełnego rozwoju potrzebuje kontaktu z innymi osobami, co umożliwia mu poprawny rozwój osobowo-społeczny. Ten imperatyw sięga „ponad” osobę drugiego człowieka, dążąc do kontaktu z Bytem Transcendentnym – z Bogiem. Kontakt z Bogiem daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, umożliwiając poznanie norm postępowania, stabilizujących ludzką egzystencję i poprawność relacji międzyludzkich. We współczesnym społeczeństwie mamy do czynienia z odchodzeniem od tej koncepcji, gubieniem „otwartości ku Bogu” i prowadzeniem życie „bez Boga”. Postawę taką prezentuje religijno-moralny indyferentyzm, czyli życie „jakby Boga nie było”. Aksjologicznym ukierunkowaniem ludzkiej egzystencji staje się materializm, traktowany jako wartość najwyższa. Skutkuje to degradacją życia religijno-moralnego oraz prowadzi do licznych zagrożeń ładu społeczno-cywilizacyjnego. Podejmując analizę tego zagadnienia, w niniejszym artykule chcemy skupić się na dwóch jego wymiarach: 1) Degradacja życia religijno-moralnego jako fenomen współczesności; 2) Zagrożenia ładu społeczno-cywilizacyjnego jako skutek religijno-moralnego zobojętnienia.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: JÓZEF ZABIELSKI – ks. prof. zw. dr hab., kapłan Archidiecezji Białostockiej, kierownik Katedry Teologii Moralnej Życia Społecznego UKSW w Warszawie oraz wykładowca w AWSD w Białymstoku [w latach 2001-2004 rektor]. Autor 15 pozycji książkowych oraz około 400 artykułów naukowych i popularnonaukowych; promotor 450 prac magisterskich, 10 doktoratów. W latach 1999-2012 – pracownik Katedry Teologii Katolickiej UwB; 2000-2017 – wykładowca Studium Teologii w Wilnie; 2012-2014 – wykładowca teologii moralnej w Riga Higher Institute of Religious Sciences w Rydze.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8187
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.23
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6257-9711
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_J_Zabielski_Degradacja_zycia_religijno-moralnego.pdf721,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.