REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8073
Tytuł: Zrewolucjonizowanie sposobu życia jako efekt problematyzacji filozoficznej
Inne tytuły: To revolutionise the way of life as the effect of philosophical problematization
Autorzy: Wesołowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: Edmund Husserl
philosophy
human life
filozofia
ludzkie życie
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/1, 2018, s. 55-68
Abstrakt: The aim of the article is establishing the link between philosophical problematization and the way of life of the man. This connection is becoming apparent in particular in Edmund Husserl’s analyses concerning issues of the crisis. Philosophical problematization is a kind of the new attitude and has its beginning in the appearance of the Greek philosophy. Conducting philosophical problematization, the man is gaining the real image of the world, of oneself; what is more, the man is attaining to a higher level of the humanity. The highest level of the humanity means in the light of the Husserlian phenomenology that the man is discovering in himself transcendental „I”.
Afiliacja: Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/8073
DOI: 10.15290/idea.2018.30.1.04
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.