REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych : [337] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych to periodyk, który poświęcony jest zagadnieniom z zakresu historii filozofii i metafilozofii. Pismo wydawane jest w cyklu rocznym i ma zasięg ogólnopolski – autorzy tekstów reprezentują wszystkie liczące się środowiska filozoficzne w Polsce. Rocznik ukazuje się nieprzerwanie od 1987 roku. „Idea” składa się z trzech działów. W pierwszym, najobszerniejszym, publikowane są klasyczne w formie artykuły naukowe. Dział drugi to Translatorium, w którym ukazują się przekłady niepublikowanych wcześniej dzieł filozoficznych, natomiast w części trzeciej (Autoprezentacje) autorzy wydanych książek sami prezentują własny punkt widzenia, konstrukcję i problematykę opublikowanych dzieł, co stanowi swoistą formę autorecenzji i autopromocji.

Idea. Studies on the Structure and Development of Philosophical Concepts The thematic areas covered by the journal include the history of philosophy, metaphilosophy and issues concerning specific levels of philosophical reflection, such as epistemology, ontology and ethics. The main section of the journal comprises articles which employ modern interpretative tools to demonstrate new aspects of philosophical thought. This section is followed by the translatorium, which contains translations of previously untranslated philosophical texts, and by a section called autopresentations, where authors present their newest publications. The journal also publishes reviews. We welcome contributions from authors representing both Polish and foreign academic institutions.

Redaktor naczelny: Sławomir Raube

Kontakt:
15-420 Białystok,
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
e-mail: smraube[at]wp.pl
strona www: http://idea.uwb.edu.pl/

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 0860-4487
DOI: 10.15290/idea

Punktacja MNiSZW:2010c: 9; 2012: 5; 2012a: 5; 2013: 6; 2014: 6; 2015: 9; 2016: 9; 2017s: 9

Przeglądaj