REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8073
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWesołowska, Agnieszka-
dc.date.accessioned2019-07-17T07:12:25Z-
dc.date.available2019-07-17T07:12:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationIdea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/1, 2018, s. 55-68pl
dc.identifier.issn0860-4487-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8073-
dc.description.abstractThe aim of the article is establishing the link between philosophical problematization and the way of life of the man. This connection is becoming apparent in particular in Edmund Husserl’s analyses concerning issues of the crisis. Philosophical problematization is a kind of the new attitude and has its beginning in the appearance of the Greek philosophy. Conducting philosophical problematization, the man is gaining the real image of the world, of oneself; what is more, the man is attaining to a higher level of the humanity. The highest level of the humanity means in the light of the Husserlian phenomenology that the man is discovering in himself transcendental „I”.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectEdmund Husserlpl
dc.subjectphilosophypl
dc.subjecthuman lifepl
dc.subjectfilozofiapl
dc.subjectludzkie życiepl
dc.titleZrewolucjonizowanie sposobu życia jako efekt problematyzacji filozoficznejpl
dc.title.alternativeTo revolutionise the way of life as the effect of philosophical problematizationpl
dc.typeArticlepl
dc.description.AffiliationInstytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachpl
dc.description.referencesBernet R., Kern I., Marbach E., An Introduction to Husserlian Phenomenology, Evanston–Illinois 1993.pl
dc.description.referencesHeidegger M., Podstawowe problemy fenomenologii, przeł. B. Baran, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesHusserl E., Doświadczenie i sąd. Badania nad genealogią logiki, przeł. B. Baran, Fundacja Aletheia, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesHusserl E., Fenomenologia i antropologia, przeł. S. Walczewska, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 32, 1978.pl
dc.description.referencesHusserl E., Idea fenomenologii. Pięć wykładów, przeł. J. Sidorek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.pl
dc.description.referencesHusserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. J. Sidorek, Fundacja Aletheia, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesHusserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.pl
dc.description.referencesHusserl E., Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, przeł. A. Wajs, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.pl
dc.description.referencesHusserl E., Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych, w: Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, Z. Krasnodębski (red.), Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesHusserl E., Wybór pism, przeł. S. Walczewska, w: K. Święcicka, Husserl, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesHusserl E., Wykłady z etyki i teorii wartości 1908–1914, przeł. L. Ostasz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991.pl
dc.description.referencesJaegerschmid OSB A., Rozmowy z Husserlem, przeł. Z. Abrahamowicz, „Znak” 1972, nr 2.pl
dc.description.referencesLévinas E., Odkrywając egzystencję z Husserlem i Hideggerem, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesŁaciak P., Pojęcie przesądu u Kanta i Husserla, „Studia Philosophiae Christianae” nr 4/ 2015.pl
dc.description.referencesPółtawski A., Po co filozofować?, Oficyna Naukowa S.c., Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesRicoeur P., Fenomenologia i hermeneutyka: wychodząc od Husserla…, przeł. M. Drwięga, w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania. Interpretacje. Rozwinięcia. J. Migasiński i I. Lorenc (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesRolewski J., Rozum, nauka, świat przeżywany. Studium filozofii późnego Husserla, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.pl
dc.description.referencesSchopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, przeł. J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesStróżewski W., Istnienie i sens, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.pl
dc.description.volume30/1-
dc.description.firstpage55pl
dc.description.lastpage68pl
dc.identifier.citation2Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznychpl
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/1

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.