REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8071
Tytuł: Filozoficzne i polityczne milczenie Martina Heideggera
Inne tytuły: The philosophical and political silence of Martin Heidegger
Autorzy: Surzyn, Jacek
Słowa kluczowe: being
silence
language
metaphysics
saying
fuge
Holocaust
politics
bycie
milczenie
język
metafizyka
powiadanie
fuga
Holokaust
polityka
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/1, 2018, s. 25-39
Abstrakt: This article discusses the problem of Martin Heidegger's famous involvement in Nazism. This problem has already been widely discussed in the literature, but it is worth re-thinking. The question of Heidegger's involvement and, above all, his post-war silence about Nazi crimes have been discussed basically from the perspective of his anti-Semitic attitude, personal ambitions or even as naive thinking. Perhaps there is worth looking at this problem from the point of view of Heidegger's philosophy and, above all, the role and meaning of language. Heidegger called for reaching the covered base – being itself. The key to this must be to reach the boundaries of language, that is, the transition from the language of everyday life, which is a consequence of an attitude oriented only to naive existence itself (or ontity), to the language of being. This path leads inevitably to the border of language, that is to the "place" where language balances between saying and silence (syge). Heidegger saw it as the proper (true) philosophical attitude, which is a discovery in the "event" of truth of being. The tragedy (meaning in Ancient Greek tradition) takes place here in the man's realization of his helplessness towards the truth of being, and thus of silence, which is a transition from the state of philosophical silence to political silence. The philosopher is probably "doomed" to political engagement (as said Slavoj Žižek), and a consequence of it could be the famous "Syracuse".
Afiliacja: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/8071
DOI: 10.15290/idea.2018.30.1.02
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_30_1_2018_J_Surzyn_Filozoficzne_i_polityczne_milczenie_Martina_Heideggera.pdf4,7 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)