REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8071
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSurzyn, Jacek-
dc.date.accessioned2019-07-17T07:10:23Z-
dc.date.available2019-07-17T07:10:23Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationIdea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/1, 2018, s. 25-39pl
dc.identifier.issn0860-4487-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8071-
dc.description.abstractThis article discusses the problem of Martin Heidegger's famous involvement in Nazism. This problem has already been widely discussed in the literature, but it is worth re-thinking. The question of Heidegger's involvement and, above all, his post-war silence about Nazi crimes have been discussed basically from the perspective of his anti-Semitic attitude, personal ambitions or even as naive thinking. Perhaps there is worth looking at this problem from the point of view of Heidegger's philosophy and, above all, the role and meaning of language. Heidegger called for reaching the covered base – being itself. The key to this must be to reach the boundaries of language, that is, the transition from the language of everyday life, which is a consequence of an attitude oriented only to naive existence itself (or ontity), to the language of being. This path leads inevitably to the border of language, that is to the "place" where language balances between saying and silence (syge). Heidegger saw it as the proper (true) philosophical attitude, which is a discovery in the "event" of truth of being. The tragedy (meaning in Ancient Greek tradition) takes place here in the man's realization of his helplessness towards the truth of being, and thus of silence, which is a transition from the state of philosophical silence to political silence. The philosopher is probably "doomed" to political engagement (as said Slavoj Žižek), and a consequence of it could be the famous "Syracuse".pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectbeingpl
dc.subjectsilencepl
dc.subjectlanguagepl
dc.subjectmetaphysicspl
dc.subjectsayingpl
dc.subjectfugepl
dc.subjectHolocaustpl
dc.subjectpoliticspl
dc.subjectbyciepl
dc.subjectmilczeniepl
dc.subjectjęzykpl
dc.subjectmetafizykapl
dc.subjectpowiadaniepl
dc.subjectfugapl
dc.subjectHolokaustpl
dc.subjectpolitykapl
dc.titleFilozoficzne i polityczne milczenie Martina Heideggerapl
dc.title.alternativeThe philosophical and political silence of Martin Heideggerpl
dc.typeArticlepl
dc.description.AffiliationInstytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachpl
dc.description.referencesCelan P., Ausgewӓhlte Gedichte. Zwei Rede, Frankfurt/Main 1968.pl
dc.description.referencesFaye E., Heidegger. L’Introduction du nazisme dans la philosophie, Paris 2005.pl
dc.description.referencesFigal G., Martin Heidegger zur Einfϋhrung, Hamburg 2016.pl
dc.description.referencesGadamer G. H., Zurϋck von Syrakus?, w: Die Heidegger Kontroverse, Hrsg. Von J. Altwegg, Frankfurt/Main 1988, s. 176-179.pl
dc.description.referencesGilbert M., Holokaust. Ludzie, dokumenty, pamięć, przeł. Z. Dalewski, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesHeidegger M. /K. Jaspers, Korespondencja 1920-1963, przeł. C. Wodziński, M. Łukasiewicz, J. M. Spychała, Toruń 2000.pl
dc.description.referencesHeidegger M. /K. Lӧwith, Briefwechsel 1919-1973, Freiburg im Breisgau 2017.pl
dc.description.referencesHeidegger M., Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, Warszawa 1996.pl
dc.description.referencesHeidegger M., Tylko Bóg mógłby nas uratować, przeł. M. Łukasiewicz, w: Heidegger dzisiaj, „Aletheia” 1(4)/1990.pl
dc.description.referencesHeller A., Czy po Holokauście można pisać poezję? Komentarz do dictum Adorna, przeł. W. Burila, „Przegląd Polityczny” 2015, nr 104.pl
dc.description.referencesJaspers K., Lebensfrage der deutschen Politik, Mϋnchen 1963.pl
dc.description.referencesJaspers K., Notizen zu Martin Heidegger, Hrsg. H. Saner, Mϋnchen-Zϋrich 1978.pl
dc.description.referencesKołoczek Ł., Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera, Kraków 2016.pl
dc.description.referencesLacoue-Labarthe P., Agonie terminée, agonie interminable sur Maurice Blanchot, Paris 2011.pl
dc.description.referencesLeder A., Rysy na tafli, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesLilla M., Lekkomyślny umysł. Intelektualiści w polityce, przeł. J. Margański, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesLӧwith K., Heidegger. Denker in dϋrftiger Zeit, Gӧttingen 1960.pl
dc.description.referencesNolte E., Martin Heidegger. Politik und Geschichte im Leben und Denken, Berlin-Frankfurt/Main 1992.pl
dc.description.referencesRockmore T., On Heidegger’s Nazism and Philosophy, London 1992.pl
dc.description.referencesSafranski R., Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, Mϋnchen-Wien 1994.pl
dc.description.referencesSipowicz K., Heidegger: degeneracja i nieautentyczność, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesSloterdijk P., Was geschah im 20. Jahrhundert?, Berlin 2017.pl
dc.description.referencesTrawny P., Adyton. Heideggers esoterische Philosophie, Berlin 2010.pl
dc.description.referencesTrawny P., Martin Heidegger, Frankfurt/Main 2003.pl
dc.description.referencesWodziński C., O milczeniu, „Przegląd Polityczny” 2009, nr 97/98.pl
dc.description.volume30/1-
dc.description.firstpage25pl
dc.description.lastpage39pl
dc.identifier.citation2Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznychpl
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_30_1_2018_J_Surzyn_Filozoficzne_i_polityczne_milczenie_Martina_Heideggera.pdf4,7 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.