REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7972
Tytuł: Wybrańcy czy ofiary losu? Kilka uwag o prestiżu zawodowym osób wykonujących profesje muzyczne w Polsce
Inne tytuły: The Chosen, or Losers? A Few Comments on the Occupational Prestige of Musical Professions in Poland
Autorzy: Wyrzykowska, Katarzyna M.
Zawadzka, Kinga
Słowa kluczowe: musical professions
occupational prestige
sociology of music
Data wydania: 2018
Data dodania: 12-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 34, 2018, s. 149-169
Abstrakt: The main aim of this article is an attempt to trace the social meaning and ways of perceiving the representatives of the musical profession in Poland by using the category of occupational prestige. The analysis is based on the results of a research on the dynamics of musical professional careers in Poland conducted in the years 2015-2016 (a research grant awarded by the Ministry of Culture and National Heritage). The article consists of five parts. The first part provides an analysis of the various ways of defining and researching prestige in social sciences. The methodological framework of the research is presented in the second section. Parts three and four cover the results of the research on the occupational prestige of musical professions in Poland. The last section – summary contains the main conclusions derived from the research, as well as proposals for potential topics of further inquiry.
Afiliacja: Katarzyna M. Wyrzykowska - Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Kinga Zawadzka - Instytut Filozofii i Socjologii PAN
URI: http://hdl.handle.net/11320/7972
DOI: 10.15290/pss.2018.34.09
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2018, tom XXXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_34_2018_K_M_Wyrzykowska_K_Zawadzka_Wybrancy_czy_ofiary_losu.pdf136,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.