REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7963
Tytuł: Muzeum jako przestrzeń sztuki, pamięci i dialogu. Przypadek Najmniejszego Muzeum Świata
Inne tytuły: Museum As a Space of Art, Memory, and Dialogue. The Case of The Smallest Museum in the World
Autorzy: Kaczmarek, Jerzy
Słowa kluczowe: functions of museums
private museums
The Smallest Museum in the World
Data wydania: 2018
Data dodania: 10-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 34, 2018, s. 45-62
Abstrakt: This article presents reflections on the meanings and functions of museums, especially of private museums, in the contemporary society. On one hand, the author concentrates on the continuity of traditional functions and forms of museums, on the other, on the changes that occur nowadays in this field. These changes include, first of all, a substantial expansion of the museum’s activity, which is not limited to exhibitions, but also encompasses: publishing, education, promotion of social dialogue, development of creative potentials, and even psychotherapeutic activities. The author supports his analysis with a case study, which is The Smallest Museum in the World. The museum is a very interesting and innovative grassroots initiative, which was founded in 1988, and occupies the space of an ordinary two-room apartment in a Warsaw block of flats. The founder of this museum is Dr Halina Duczmal-Pacowska. The activities of The Smallest Museum in the World provide a very good example of the changing functions of museums, and show how the forms they take are socially shaped.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/7963
DOI: 10.15290/pss.2018.34.03
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2018, tom XXXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_34_2018_J_Kaczmarek_Muzeum_jako_przestrzen.pdf124,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.