REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7955
Tytuł: Мастацтва заўсëды ўнiкальнае...
Autorzy: Губская, Вольга
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 509-512
Nota biograficzna: Gubskaja Wolga (Губская Вольга) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny (Mińsk), Wydział Międzynarodowych Kontaktów Biznesowych, Katedra Języków Białoruskiego i Rosyjskiego (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7955
DOI: 10.15290/bb.2018.10.41
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8066-4207
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_W_Gubskaja_Мастацтва_заусeды_унiкальнае.pdf166,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.