REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7955
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorГубская, Вольга-
dc.date.accessioned2019-06-07T08:51:40Z-
dc.date.available2019-06-07T08:51:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 509-512pl
dc.identifier.issn2081-2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7955-
dc.language.isobepl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.titleМастацтва заўсëды ўнiкальнае...pl
dc.typeOtherpl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2018.10.41-
dc.description.BiographicalnoteGubskaja Wolga (Губская Вольга) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny (Mińsk), Wydział Międzynarodowych Kontaktów Biznesowych, Katedra Języków Białoruskiego i Rosyjskiego (docent).pl
dc.description.referencesGarècki M., Tvory: Dzve dušy: Apovesc’. Apavâdanni. Žartaulivy Pisarèvič: P‘esa. Litaraturnaâ krytyka i publicystyka. Listy, Minsk 1990 [Гарэцкi М., Творы: Дзве душы: Аповесць. Апавяданнi. Жартаўлiвы Пiсарэвiч: П’еса. Лiтаратурная крытыка i публiцыстыка. Лiсты, Мiнск 1990].-
dc.description.referencesSin’kova L.D., Pamiž tèkstam i dyskursam: belaruskaâ litaratura XX–XXI stst.: gistoryâ, kamparatyvistyka i litaraturnaâ krytyka (lit.-kryt. artykuly, gutarki), Minsk 2013 [Сiнькова Л.Д., Памiж тэкстам i дыскурсам: беларуская лiтаратура ХХ–ХХI стст.: гiсторыя, кампаратывiстыка i лiтаратурная крытытка (лiт.-крыт. артыкулы, гутаркi), Мiнск 2013].-
dc.description.volume10-
dc.description.firstpage509pl
dc.description.lastpage512pl
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostockapl
dc.identifier.orcid0000-0002-8066-4207-
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_W_Gubskaja_Мастацтва_заусeды_унiкальнае.pdf166,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.