REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7818
Tytuł: Dusza ludzka w kontekście klasycznego i współczesnego hylemorfizmu
Inne tytuły: The Human Soul According to Classical and Contemporary Hylomorphism
Autorzy: Tabaczek, Mariusz
Słowa kluczowe: human soul
analytic hylomorphism
classical hylomorphism
the human soul’s intellectual powers
William Jaworski
dusza ludzka
hylemorfizm analityczny
hylemorfizm klasyczny
intelektualne władze duszy ludzkiej
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 4, 2018, s. 127-145
Abstrakt: Proponents of Aristotelian and Thomistic classical and contemporary (analytic) thought traditionally support and discuss hylomorphism and the concept of the human soul as a human being’s substantial form. Recently, however, the number of proponents of hylomorphism among analytic metaphysicists (whose field is not connected with classical thought) has been increasing. This article examines the relationship between the new analytic understanding of hylomorphism and the classical definition of this concept. This article also takes up the issue of how these two understandings of hylomorphism apply to the current debate on the relationship between the mind and body and how they relate to the concept of the human soul.
Afiliacja: Notre Dame Institute for Advances Study: Notre Dame, Indiana
Nota biograficzna: o. MARIUSZ TABACZEK OP – doktor teologii systematycznej i filozoficznej (Ph.D. na Graduate Theological Union, Berkeley, CA; licencjat kościelny – UAM, Poznań), członek Instytutu Tomistycznego, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii w Krakowie, dyrektor Studium Dominicanum; specjalizuje się w dziedzinie teologii dogmatycznej, filozofii przyrody, filozofii nauki, oraz dialogu między naukami szczegółowymi i teologią;
URI: http://hdl.handle.net/11320/7818
DOI: 10.15290/std.2018.04.10
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6985-8337
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2018, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_4_2018_M_Tabaczek_Dusza_ludzka.pdf288,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.