REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7813
Tytuł: Znaczenie osoby w teologii
Inne tytuły: The Meaning of a Person in Theology
Autorzy: Bartnik, Czesław S.
Słowa kluczowe: person
person sphere
soul
social person
personalism
osoba
sfery osoby
dusza
osoba społeczna
personalizm
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 4, 2018, s. 99-106
Abstrakt: Philosophy and theology were generally of a rhetorical character (the object is treated as a thing), even personal beings like man, God - are treated as objects, which is supposed to convey the objectivity of the approach. The author of the article changes this approach by leaving the category of a person and taking everything in the aspect of personalism as a system. In the current general understanding, a person in the concept of Boethius rather means man as a rational nature. Personalism assumes that a person is a subsistence in the way of someone in relation to the whole reality or a subsistent substance subsisting with a unique self or subsisting as someone in the nature of being. Philosophy and theology as systems come not from philosophical principles, but from the fact of a person as a central reality. The person is the highest kind of being, beyond which there is no higher, that is why God without a person would be infinitely lower than man. And every element of reality becomes understandable in the relationship between the human person and the divine person.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: ks. prof. dr hab. CZESŁAW STANISŁAW BARTNIK – emerytowany prof. KUL; teolog, filozof, historiolog, publicysta społeczno-polityczny; twórca systemu personalizmu uniwersalistycznego i autor dwutomowej Dogmatyki katolickiej. Doctor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7813
DOI: 10.15290/std.2018.04.07
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9791-0219
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2018, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_4_2018_Cz_S_Bartnik_Znaczenie_osoby_w_teologii.pdf191,69 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.