REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7683
Tytuł: Recenzja książki The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens Samuela Bowlesa
Inne tytuły: Review of the book The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens by Samuel Bowles
Autorzy: Stankiewicz, Łukasz
Słowa kluczowe: kooperacja
bodźce ekonomiczne
moralność
cooperation
economic incentives
morality
Data wydania: 2018
Data dodania: 25-mar-2019
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 1(9), s. 155-161
Abstrakt: Celem tekstu jest zwięzłe przedstawienie głównych wniosków zawartych w książce Samuela Bowlesa The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens. Książka Bowlesa jest podsumowaniem pracy autora w ramach interdyscyplinarnego pola badań nad ludzką zdolnością do współpracy. Celem publikacji Bowlesa jest opis interakcji pomiędzy bodźcami ekonomicznymi i moralnymi, mający na celu udoskonalenie narzędzi służących tworzeniu polityk państwowych.
The purpose of this textis to present the main conclusions of Samuel Bowles’ book The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens. The book sums up author’s engagement with the interdisciplinary field of research on human cooperation. The aim of the bookis to provide an account of interactions between the economic and moral incentives guiding humanaction. Author hopes that it will allow for creation of policy tools, superior to those provided by the rational choice paradigm.
Afiliacja: Ateneum – Szkoła Wyższa
E-mail: lukasz_stankiewicz@yahoo.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7683
DOI: 10.15290/parezja.2018.09.09
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_1_2018_L_Stankiewicz_Rec_Te_Moral_Economy.pdf114,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons