REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7672
Tytuł: Polityka w edukacji i edukacja w polityce
Inne tytuły: Politics in education and education in politics
Autorzy: Babicka-Wirkus, Anna
Słowa kluczowe: edukacja
polityka
policja
ryzyko
Rancière
education
politics
police
risk
Data wydania: 2018
Data dodania: 22-mar-2019
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 1(9), s. 11-23
Abstrakt: W artykule podejmuję problem uwikłania politycznego edukacji. Wskazuję na dialektyczność tego związku i ukazuję jego konsekwencję dla procesu emancypowania się podmiotu. Ramę teoretyczną prowadzonych rozważań stanowi teoria Jacques’a Rancière’a, w szczególności jego rozróżnienie dwóch sił mających znaczenie dla kształtu rzeczywistości społecznej. Mowa tu o policji i polityce. Pierwsza z nich wprowadza względny ład i pozorne bezpieczeństwo, druga natomiast – jest wydarzeniem kreującym chaos i niebezpieczeństwo, ponieważ prowadzi do nieprzewidywalnych zmian. Jest ona jednak kluczową siłą zmieniającą obowiązującą gramatykę szkoły, edukacji i społeczeństwa.
The article investigates the issue of political complications in education. It indicates the dialectic relationship between them and highlights its consequences for the process of subject’s emancipation. The theoretical framework of the discussion is created by Jacques Rancière’s theory, especially his distinction of two forces significant to the shape of social reality – police and politics. The first one introduces relative order and apparent safety. On the other hand, the second one creates chaos and danger because it leads to unpredictable changes. However, it is a key force that changes the prevailing grammar of schooling, education and society.
Afiliacja: Akademia Pomorska w Słupsku
E-mail: ankababicka@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7672
DOI: 10.15290/parezja.2018.09.02
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_1_2018_A_Babicka-Wirkus_Polityka_w_edukacji.pdf156,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons