REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7556
Tytuł: Francuski plan ożywienia gospodarki (2008-2010) – wizje i rzeczywistość
Inne tytuły: French economic recovery plan (2008-2010) – visions and reality
Autorzy: Derejski, Krzysztof
Słowa kluczowe: kryzys ekonomiczny we Francji
francuski plan ożywienia gospodarki
francuska polityka antykryzysowa
economic crisis in France
French economic recovery plan
French anti-crisis policy
Data wydania: 2019
Data dodania: 6-lut-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(95) 2019, s. 99-120
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie francuskiego planu ożywienia gospodarki, który był odpowiedzią na światowy kryzys finansowy z lat 2007-2008. Opis – W tekście omówiono założenia plan de relance, jego realizację na poziomie poszczególnych programów oraz dokonano próby oceny jego skuteczności z punktu widzenia kosztów. Rozważania przeprowadzono na podstawie dokumentów i opracowań francuskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów. Wynik – Analizując jego poszczególne podprogramy uwydatniają się znaczące dysproporcje w stopniu ich realizacji. Przywołane w tekście badania niezależnych instytucji pokazują, że całościowy koszt wprowadzenia planu ożywienia gospodarki przewyższał znacząco jego prognozowany wpływ na PKB.
Purpose – The main aim of the following paper is to describe the French plan for economic recovery which was the response to the global economic crisis in 2007-2008. Description – The concept of plan de relance, realization of its particular programs and the attempt to apprise its efficiency from the cost point of view have been analyzed. Through the analysis of these particular sub-programmes we can clearly see an important disproportion in the extent of their realization. Finding – The referred research of independent institutions show that the final cost of the economy recovery plan introduction was significantly higher than the forecasted impact on GDP. The following consideration was based of the records and studies of the French Ministry of Economy and Finance.
E-mail: k.derejski@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7556
DOI: 10.15290/oes.2019.01.95.07
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1045-7878
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 1(95)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2019_K_Derejski_Francuski_plan_ozywienia_gospodarki.pdf264,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.