REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7556
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorDerejski, Krzysztof-
dc.date.accessioned2019-02-06T13:10:10Z-
dc.date.available2019-02-06T13:10:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationOptimum. Economic Studies, Nr 1(95) 2019, s. 99-120pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7556-
dc.description.abstractCel – Celem artykułu jest przedstawienie francuskiego planu ożywienia gospodarki, który był odpowiedzią na światowy kryzys finansowy z lat 2007-2008. Opis – W tekście omówiono założenia plan de relance, jego realizację na poziomie poszczególnych programów oraz dokonano próby oceny jego skuteczności z punktu widzenia kosztów. Rozważania przeprowadzono na podstawie dokumentów i opracowań francuskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów. Wynik – Analizując jego poszczególne podprogramy uwydatniają się znaczące dysproporcje w stopniu ich realizacji. Przywołane w tekście badania niezależnych instytucji pokazują, że całościowy koszt wprowadzenia planu ożywienia gospodarki przewyższał znacząco jego prognozowany wpływ na PKB.pl
dc.description.abstractPurpose – The main aim of the following paper is to describe the French plan for economic recovery which was the response to the global economic crisis in 2007-2008. Description – The concept of plan de relance, realization of its particular programs and the attempt to apprise its efficiency from the cost point of view have been analyzed. Through the analysis of these particular sub-programmes we can clearly see an important disproportion in the extent of their realization. Finding – The referred research of independent institutions show that the final cost of the economy recovery plan introduction was significantly higher than the forecasted impact on GDP. The following consideration was based of the records and studies of the French Ministry of Economy and Finance.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectkryzys ekonomiczny we Francjipl
dc.subjectfrancuski plan ożywienia gospodarkipl
dc.subjectfrancuska polityka antykryzysowapl
dc.subjecteconomic crisis in Francepl
dc.subjectFrench economic recovery planpl
dc.subjectFrench anti-crisis policypl
dc.titleFrancuski plan ożywienia gospodarki (2008-2010) – wizje i rzeczywistośćpl
dc.title.alternativeFrench economic recovery plan (2008-2010) – visions and realitypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/oes.2019.01.95.07-
dc.description.Emailk.derejski@wp.plpl
dc.description.referencesBilan du plan de relance, impact des interventions d’OSEO en soutien de la trésorerie des entreprises, octobre 2008 – décembre 2010 Oséo 2011, http://it4.interactiv-doc.fr/catalogues/plan_de_relance___novembre_2011_pdf_310/pdf/plan_de_relance___novembre_2011_pdf_310.pdf [data wejścia: 03.07.2018].pl
dc.description.referencesBudget 2009: de la maîtrise des dépenses au plan de relance 2009, http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/plf-2009/budget-2009-maitrise-depenses-au-plan-relance.html [data wejścia: 27.06.2018].pl
dc.description.referencesCommission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale La mise en oeuvre du plan de relance de l’économie française 2010, https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/58_2_58837_plan_relance.pdf [data wejścia: 10.07.2018].pl
dc.description.referencesConseil des Ministres Mission plan de relance de l’economie 2009, http://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/081219relance_economie.pdf [data wejścia: 29.06.2018].pl
dc.description.referencesDevedjian P., Lagarde C., 2009, Circulation d’application de l’article 6 de la loi n 2009-122 du 4 février 2009 de finanses rectifictative pour 2009 instituant une garantie de l’Etat et de la loi n 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, dans ses dispositions relatives aux contracts de partenariat.pl
dc.description.referencesDevedjian P., 2010, Le Bilan du plan de relance 2009-2010, http://www.cher.gouv.fr/content/download/3611/22148/file/relance_bilan.pdf [data wejścia: 04.07.2018].pl
dc.description.referencesFillon F., 2011, PLR 2010 – extraitdu RAP de la mission: Plan de relance de l’économie, programme 315, www4.minefi.gouv.fr/budget/plf2010/docrap/DRGPGMPGM 315.DOC [data wejścia: 05.07.2018].pl
dc.description.referencesFillon F., 2011a, PLR 2010 – extraitdu RAP de la mission: Plan de relance de l’économie, programme 316, www4.minefi.gouv.fr/budget/plf2010/docrap/DRGPGMPGM316.DOC [data wejścia: 05.07.2018].pl
dc.description.referencesFillon F., 2011b, PLR 2010 – extrait du RAP de la mission: Plan de relance de l’économie, programme 317, www4.minefi.gouv.fr/budget/plf2010/docrap/DRGPGMPGM317.DOC [data wejścia: 05.07.2018].pl
dc.description.referencesINSEE Déficit au sens de Maastricht – Administrations publiques (APU) – Emplois ou actifs – En proportion du produit intérieur brut, https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710810 [data wejścia: 04.07.2018].pl
dc.description.referencesINSEE Dette au sens de Maastricht – Administrations publiques (APU) – Ressources ou passifs – En proportion du produit intérieur brut, https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710845 [data wejścia: 05.07.2018].pl
dc.description.referencesINSEE Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2832646?sommaire=2832834 [data wejścia: 21.07.2018].pl
dc.description.referencesINSEE Taux de chômage au sens du BIT – Ensemble – France métropolitaine – Données CVS, https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001688526 [data wejścia: 05.07.2018].pl
dc.description.referencesPlan de relance: bilan: d’étape, 2009, http://archives.gouvernement.fr/fillon_version2/gouvernement/plan-de-relance-bilan-d-etape.html [data wejścia: 18.06.2018].pl
dc.description.referencesPlan de relance de l’économie – volet logement, 2009.pl
dc.description.referencesPlan de relance français: le gouvernement présente 1.000 projets, 2009, http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20090201trib000338280/plan-de-relance-francais-le-gouvernement-presente-1.000-projets-.html [data wejścia: 03.07.2018].pl
dc.description.referencesSarkozy N., 2008, Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur le plan de relance de l’économie française, à Douai le 4 décembre 2008, http://discours.vie-publique.fr/notices/087003839.html [data wejścia: 29.06.2018].pl
dc.description.number1(95)
dc.description.firstpage99pl
dc.description.lastpage120pl
dc.identifier.citation2Optimum. Economic Studiespl
dc.identifier.orcid0000-0002-1045-7878-
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 1(95)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2019_K_Derejski_Francuski_plan_ozywienia_gospodarki.pdf264,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.