REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7372
Tytuł: Alokacja funduszy unijnych a wydatki inwestycyjne gmin
Inne tytuły: Allocation of EU funds and investment expenditure of communities and poviat cities
Autorzy: Sierak, Jacek
Słowa kluczowe: wydatki inwestycyjne gmin
fundusze Unii Europejskiej
finansowanie infrastruktury komunalnej
investment of municipalities
European Union funds
financing of municipal infrastructure
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 195-208
Abstrakt: Artykuł ma na celu wykazanie, jaki jest wpływ pozyskiwania funduszy unijnych na aktywność inwestycyjną gmin. W wielu z nich niedorozwój podstawowej infrastruktury technicznej nadal stanowi zasadniczą barierę rozwojową i dlatego wymaga dalszych nakładów finansowych. Dla wielu samorządów pozyskanie dotacji unijnych jest szansą na przyspieszenie procesów rozwoju i niwelowania ilościowej i jakościowej luki infrastrukturalnej.
The aim of the article is to demonstrate the impact of obtaining EU funds on the intensity of investment projects of communes and poviat cities. The underdevelopment of the basic technical infrastructure in many of them is still a major barrier to development and, therefore, requires further financial outlays. For many local governments, obtaining EU subsidies is an opportunity to accelerate the development processes and to eliminate the quantitative and qualitative infrastructure gap.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego
E-mail: jacek.sierak@lazarski.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7372
DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.16
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8968-133X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_J_Sierak_Alokacja_funduszy_unijnych.pdf246,66 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)