REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6890
Tytuł: Czy naprawdę nie dzieje się nic? (polemika ze światopoglądem demokrytejskim)
Inne tytuły: Is nothing really happening?
Autorzy: Breczko, Jacek
Słowa kluczowe: Democritus
worldview
atomism
naturalism
mechanics
sense of history
sense of existence
metaphysics
Demokryt
światopogląd
atomizm
naturalizm
mechanicyzm
sens historii
sens istnienia
metafizyka
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-wrz-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 29/2, 2017, s. 67-86
Abstrakt: In this article I argue with Democritus and his heirs, that is to say, with a worldview that combines rationalism, ontological naturalism and mechanics. According to the latter conception, there is no metaphysical background of the world, no objective meaning, and therefore – in essence – "nothing is happening". This worldview, in the nineteenth century treated as "scientific", proved to be technologically fecund (through reductionism), but it destructively affected the sense of spiritual security associated with the sense of existence. It also contributed to the hypertrophy of the technological trunk in the culture and to the crisis of the mythological trunk (according to the distinction of Leszek Kołakowski). I also point out the important dividing line in modern European culture and philosophy: namely, the relatively coherent camp of supporters of naturalism and their vision of the world as a machine and, on the other side, the often conflicted and heterogeneous camp of its opponents. The latter has received unexpected support from new physics and cosmology, departing from the mechanistic paradigm and opening up new perspectives on the metaphysical thought, seeking the objective meaning of existence.
Afiliacja: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/6890
DOI: 10.15290/idea.2017.29.2.04
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2017, XXIX/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_29_2_2017_J_Breczko_Czy_naprawde_nie_dzieje_sie_nic.pdf186,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.