REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6886
Tytuł: Między brzmieniem a ciszą. Sagiczno-sygetyczne rozważania o języku w „Przyczynkach do filozofii” Martina Heideggera
Inne tytuły: Between sound and silence. Sagic-sigetical reflections on the language in Martin Heidegger's "Contributions to Philosophy”
Autorzy: Surzyn, Jacek
Słowa kluczowe: language
being
philosophy
sage
silence
Dasein
język
bycie
filozofia
sagiczność
cisza
jestestwo
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-wrz-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 29/2, 2017, s. 5-24
Abstrakt: The language used by Heidegger awakens almost the same emotions as his thought. According to many, it is full of negligible neologisms, grammatical and syntactic traps that “work well” with the content. This is a negative assessment. For the Heidegger’s followers, his language demonstrates revolutionary properties, because it comes to its own limits, it removes the historical semantic falsehood, distancing it from that what really “is – exists”. In the article, I would like to guide the reader through the discovery of such a language. To do so, I will rely on a book titled “Contributions to Philosophy. (From the Enowing)” – a unique text in Heigegger’s works. Heidegger comes to the source of language, so he looks for what is at the base and focuses on the fundamental “is”. Man is a being who is conscious not only of who he is, but of man in particular, who has conscious that he is. The question of “being” constructs the whole essence-nature of man. This expresses the linguistic term Dasein, in which prefix Da means “here, now”, that is, in some “specificity” at some point in time and place, while Sein means being. So man becomes “being here” that is, he is aware that he is and exists in a concrete way in time and space in the world. The language allows him to identify with Sein and follow what is hidden. Language is not artificial in any way, it is not a product or a construct. It is the most natural source, the sounding language, but also the sounding to the end, until the very silence.
Afiliacja: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/6886
DOI: 10.15290/idea.2017.29.2.01
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2017, XXIX/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_29_2_2017_J_Surzyn_Miedzy_brzmieniem_a_cisza.pdf214,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.