REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6756
Tytuł: Przezwyciężanie interferencji języka ojczystego w kształceniu językowym studentów filologii rosyjskiej
Inne tytuły: Overcoming native language interference in language teaching of russian philology students
Autorzy: Zając-Knapik, Halina
Słowa kluczowe: interferencja
bilingwalny model generowania mowy
kwanty informacji lingwistycznej
ćwiczenia translacyjne
eksperyment dydaktyczny
interference
bilingual model of generating speech
quanta of linguistic information
translation exercises
didactic experiment
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-lip-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 21, 2017, s. 271-285
Abstrakt: W artykule na podstawie literatury glottodydaktycznej omawiamy problem interferencji językowej, koncepcję bilingwalnego modelu generowania mowy, prezentujemy zasady eksperymentu dydaktycznego przeprowadzonego przez nas wśród studentów I roku filologii rosyjskiej i jego rezultaty. Podstawę dla przeprowadzonego przez nas eksperymentu stanowi materiał teoretyczny zaprezentowany w formie kwantów informacji lingwistycznej (zasady, struktury syntaktyczne, niektóre paradygmaty fleksyjne). Celem eksperymentu było ukazanie efektywności zastosowania kwantów informacji lingwistycznej i ćwiczeń translacyjnych.
In the article, on the basis of glottodidactic literature, the author refers to the problem of language interference, the concept of bilingual model of generating speech and presents the principles of the didactic experiment conducted among students of the first year of Russian philology and its results. The basis of this didactic experiment is a theoretical grammar material prepared in the form of linguistic information quanta (grammar rules, sintactic structures, some inflexional paradigms). The aim of the experiment is demonstrating the effectiveness of applying linguistic information quanta and translation exercises.
Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii
E-mail: halinaza@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6756
DOI: 10.15290/lingdid.2017.21.20
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2017, tom XXI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_21_H_Zajac-Knapik_Przezwyciezanie_interferencji_jezyka_ojczystego.pdf243,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.